Новини
19.04.2019 г.
С проект Sport against bullying /Спорт срещу тормоза/ искаме училище, в което се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание. С дейностите по проекта ще се опитаме да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато един от основните ни приоритети е да се намали тормоза в училищата, другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията. Знаейки, че подобни практики работят успешно в други държави, ще се радвваме намерим подобни или да адаптираме съществуващи модели, чрез които да даваме на учениците различни гледни точки по темите, засегнати в настоящия проект и да разширяваме хоризонтите им. В настоящия проект ще използваме спорта като обединяващ инструмент за тези млади хора, които са изложени на риск, като ги включим в спортни групи, които ще бъдат създадени от партньорските организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2019 г.
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2019 г.
Проект ПРЕВЕНТ "Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания /ПРЕВЕНТ/" има за цел да информира гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност; Дейностите ще повишат също така осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания. Планирани са и обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания, както и активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави. С всички планирани дейности, партньорите се надяват да изградят мрежа от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.04.2019 г.
Проект "Winter Sport is Coming" цели да популяризира зимните спортове не само като физическа активност, но и като образователен инструмент за подкрепа на социалното приобщаване, междукултурния диалог и европейското гражданство сред младите хора от различни среди чрез разработването и изпълнението на "Програма за зимни спортове". Целта на проекта е да се увеличи участието на младите хора в зимните спортове и да се създаде модел на лагер, който да включва елементи на неформално образование и в бъдеще да бъде реализиран от други спортни организации. По време на първата международна среща по проекта, която се проведе в Братислава, Словакия, в периода 13 – 15 април 2019, бяха обсъдени детайлите на планираните дейности. В събитието взеха участие Йоанна Дочевска и Калинка Гударовска – членове на УС на АРБС и Никола Гударовски – съдия по ски.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.04.2019 г.
Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство /ETS for Youth Equality (EYE)/ е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез използване на неформални методи на обучение. В периода 09-11 април 2019, в Дъблин, Ирландия, се проведе първата среща по проекта, по време на която партньорите имаха възможност да обсъдят в детайли дейностите и да планират внимателно всяка една от тях.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.04.2019 г.
В периода 08 – 09 април 2019, в Букурещ, ,Румъния, като част от ръмънското председателство на Съвета на ЕС, се проведе Спортен форум 2019, който беше организиран от Европейската комисия – Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ и събра над 400 отговорници за политиките в сферата от цяла Европа. Форумът /#EUSportForum/ бе официално открит от председателят на Румънския олимпийски комитет Михай Кувалиу и директорът за иновации, международно сътрудничество и спорт в Генерална дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева, която сподели: „Европейски спортен форум, който започва в Букурещ, ще подчертае бъдещето на анти-допинг системата, ролята на спортните федерации в Европейската спортна политика и тяхното участие в подобряването на условията за масов спорт за гражданите на Европейския съюз. През последните години беше реализиран огромен прогрес, включително целенасоченото финансиране за спорт чрез програма Еразъм+ и конструктивния диалог със спортните структури на различни нива, който никога не е бил толкова целенасочен и продуктивен преди.“
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.04.2019 г.
В периода 29.03 – 05.04.2019, в Порто Алегре, Бразилия се проведе финална среща за оценка на дейностите по проект “A Path to TranSportAction” (APTSA), който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор по проекта от България взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, членове на УС на АРБС, които проведоха работни срещи с местни младежки и спортни организации и посетиха социални проекти, които се провеждат в райони със социално напрежение в Порто Алегре.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2019 г.
Емоционалните послания затвърждават или провалят успеха на мениджърите - това е един от големите приноси на емоционалната интелигентност в управлението на хора, които ще бъдат дискутирани на международната конференция през април в София.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.03.2019 г.
Обучителният курс по проекта събра младежки работници, които в периода от 24.03.2019 до 31.03.2019 в Кавадарци, Северна Македония, участваха в различни обучителни модули, свързани със спорт като инструмент за включване, неформално обучение, рискове за младежите днес и дискриминация, маргинализирани групи и социално изключване, спортни ценности. В обучението взеха участие Стефан Стоев, Тихомир Здравков, Димитър Стоянов и Симона Боянова спортни специалисти представители на „Асоциация за развитие на българския спорт“, които ще могат да ползват натрупаните знания и умения в бъдещата си практика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.03.2019 г.
В периода 24 – 27 март 2019 в София се проведе първа среща по проект "HEalth Practices for Own Self-Improvement" (HEPOSI), който събра отганизации от Италия, Парагвай и Перу, които ще реализират заедно дейности в рамките на проекта, с цел изграждане на капацитет в участващите организации от Латинска Америка. Световната здравна организация (СЗО) е поставила здравето и физическата активност сред ключовите детерминанти на глобалното здраве, като подчертава ролята на недостатъчното ниво на движение като един от основните фактори за увеличаване на смъртния риск в световен мащаб (вж. Уебсайта на СЗО). Доказано е, че физическата активност намалява риска от незаразни заболявания като рак и диабет и следователно се радва на решаващо значение не само за благосъстоянието на индивидите, но и от гледна точка на общественото здраве.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2019 г.
- Локация и период: София, България 12 май 2019 - Участници: Максимален брой: 20 души
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2019 г.
Кампанията Танцувай със здравето, която осигури 32 безплатни танцови сесии за жени, диагностицирани с рак на гърдата стартира на 19 октомври (Международен ден за борба с рака на гърдата) проведе ежеседмични тренировки по адаптирана методика до март 2019. Този пилотен проект се координира в България от "Асоциация за развитие на българския спорт" и има за цел да покаже силата на спорта и физическата активност в сфери, в които не сме свикнали да го виждаме в действие, а именно при възстановяване и рехабилитация на пациенти с различни заболявания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2019 г.
В периода 12-16 март 2019, в Лимасол, Кипър се проведе втора международна среща по проект EGPIS-2. Срещата събра представители на партньорски организации от осем държави, като от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Ивайло Здравков и Константин Занков- членове на УС на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2019 г.
В периода 13 – 16 март 2019, в Осло, Норвегия се проведе първата среща по проект SENTA, който ще се фокусира върху социалното предприемачество в спорта като нов метод за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта, както и обучителните възможности, които той предоставя на участници от партньорските държави – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Испания, Канада, Норвегия и Румъния. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2019 г.
На 07.03.2019 г. в Министерство на младежта и спорта се проведе трето заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2019 г.
На 07 март 2019г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Интеграция чрез спорт“ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни треньори и младежки работници, които се запознаха с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.03.2019 г.
Международна конференция и сертификационни обучения са част от събитията организирани от Фондацията за развитие на Емоционалната интелигентност в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.03.2019 г.
В Риека, Хърватска започна проект, който популяризира традиционния спорт боче. От 4 до 7 март 2019 г. в Риека, Хърватия, се проведе първата транснационална проектна среща по проект "Bocce together, active forever". Спортната асоциация за град Рийека ще координира този проект за период от 12 месеца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2019 г.
На 1 март 2019, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе кръгла маса, която запозна представители на над 40 спортни организации с резултатите от обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап. Пълна информация за данните от изследването са публикувани на www.eusport.org/GoodGovernance (Английски език) и бяха подробно представени по време на събитието. По време на събитието беше представена и рамката на Програма „Еразъм+“ – Спорт и възможностите за финансиране на проекти в сферата на спорта от Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2019 г.
В периода 28.02- 01.03.2019 г. в гр.Сакария, Турция се проведе първата международна среща по проекта “The Game”, който ще бъде реализиран в България, Турция, Румъния и Хърватска. Константин Занков, член на УС на АРБС взе участие в събитието, като представи традиционни български игри и заедно с представители на партньорските организации планираха бъдещите дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.02.2019 г.
В периода 24 – 27 февруари 2019, в Истанбул, Турция се проведе първа международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, домакинствана от Спортна доброволческа организация. По време на срещата партньорските органзиации обсъдиха дейностите по проекта и утвърдиха график за реализацията им, като от страна на българската организация – партньор, Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и Валя Ангелова, доброволец в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2019 г.
В периода 24 – 27 февруари, в Букурещ, Румъния (настоящ председател на Съвета на ЕС) се проведе обучителен курс по проект „Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора“ - ETSYD (Equity through sport for youth development). Представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха Ивайло Здравков - член на УС на организацията и Ивелина Димитрова, кинезитерапевт и активен доброволец в АРБС. Проектът има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца. В обучението взеха участие представители от Румъния, Гърция и България, които проведоха спортно-обучителни сесии съвместно с учители по физическо възпитание в няколко от училищата в Букурещ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2019 г.
Клуб за младежко овластяване 018 (КОМ 018) Сърбия реализира проект "(Re) Play for Inclusion", подкрепен от програма "Еразъм +", за изграждане на капацитет в областта на младежката дейност в сътрудничество с партньорски организации и спортни клубове от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария и Македония, сред които е и „Асоциация за развитие на българския спорт“. Проектът предвижда различни дейности, чрез които да събере млади хора от програмните и партньорски страни, за да проучи спорта и игрите като методи за работа с младежта и да развие нови форми на младежка работа за социално приобщаване чрез спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2019 г.
Проектът „Start Now!: Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите”, официално достигна своя край. Партньорите са много горди от резултатите на проекта, най-вече от модулите на неформално здравно образование, като продуктите, които бяха разработени в рамката на проекта бяха отличени и от Полската Национална Еразъм+ Агенция, която отличи проекта за отлично изпълнение и го обяви за „Добра Практика”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2019 г.
На 22.02.2019 в гр. Марибор, Словения се проведе първа среща по проект Active Break. В срещата участие взеха Калинка Гударовска - Член на УС на АРБС и Емилия Цанова- част от екипа на асоциацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2019 г.
В периода 20-23 февруари 2019, в Айдовсчина, Словения се проведе втора международна среща по проект ПАСПОРТ и първи модул от обученията, които са планирани по проекта. Срещата събра представители на партньорските организации, които обсъдиха дейностите по проекта до момента и подпомогнаха реализацията на практическо обучение по мениджмънт на спортни събития, в което взеха участие 20 настоящи и бивши професионални състезатели. По проекта са планирани общо 6 модула, като във всяка партньорска държава ще бъде проведен един модул, а участниците ще получат достъп до онлайн обучителна платформа, в която ще имат възможност да преминат през всички модули и да получат сертификат за придобитите знания и умения. Модулът в България, който „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България, ще организира ще се проведе в София, в периода 16-19 септември 2019. В срещата от страна на българската партньорска организация взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС .
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2019 г.
В периода 17-19 февруари 2019, в Париж се състоя първата среща на националните координатори по проект PLAY’IN TOGETHER, в която взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България. По време на срещата, партньорите обсъдиха дейностите по проекта, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024г. Срещата беше последвана от 4 дневно обучение на спортни специалисти, които да бъдат подготвени да ползват иновативни методи на обучение, чрез които да работят за борба с дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически и ментални увреждания. Участниците се запознаха с методологиите „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“, като по време на обучението имаха възможност да се преживеят на практика обучителните ресурси и да ги адаптират към местните си реалности. Българските спортни специалисти, които взеха участие в обучението и след неговото успешно приключване са квалифицирани да прилагат методиките в страната ни са Ивайло Здравков, Мариана Борукова, Ивелина Кирилова и Димитър Тасев.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 50
next