ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Structured Learning for Awareness in Media

Кандидатствай за младежки обмен Структурирано обучение за осведоменост в медиите
11.08.2021 г.
Кога:
23 - 30 септември 2021
Къде:
Сараево, Босна и Херцеговина
Участници:
4 младежи от всяка държава (на възраст 16 – 25 години) + 1 лидер (над 18 години, без възрастово ограничение)


Проектът включва 7 партньорски организации, както от ЕС, така и извън него – Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Черна Гора, Сърбия и Турция.

Цел на проекта:
Structured Learning for Awareness in Media (Структурирано обучение за осведоменост в медиите) (SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ (2018 г.) подчертава историческото значение на медиите в примамването и подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво.

Наскоро Босна и Херцеговина придоби първостепенно значение като транзитен възел за мигранти и бежанци, търсещи вход към територията на ЕС, тенденция, която ВКБООН (2018) призна за потенциално нарастваща през 2018 г., от 198 пристигащи през декември 2017 г. до 666 регистрирани в пиковият месец март 2018 г. Напрежението, породено от местната система за подпомагане от този приток, допринесе за нарастващото усещане за местни вълнения и недоволство, на което националните средства за масова информация досега успяха да отговорят, като предоставят на обществеността информираност и разбиране около явлението, в много случаи осигурява усилвател на вътрешни течения на недоверие, омраза и стереотипи.

От европейска гледна точка може да се извлекат значителни поуки от анализа на медийното отразяване относно приемането и интеграцията на мигранти/бежанци. СЕ в своя доклад за 2017 г. „Медийното отразяване на бежанската криза: трансевропейска перспектива“ подчертава ролята на медиите в подхранването на речта на омразата в обществото, тъй като се състои от подтикващ/легитимен фактор на изричната реч на омразата, породена от плиткото и сензационно отразяване.

На този фон проектът изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

Резултати от проекта ще бъдат:
• Наръчник;
• Уеб платформа;
• 5 културни събития/публични интервенции;
• 400 интервюта/въпросника;
• 1 конференция.

Профил на участниците:
• Участници – 4 младежи от всяка държава (на възраст 16 – 25 години) + 1 лидер (над 18 години, без възрастово ограничение);
• Кой – доброволци, младежки работници, активисти, представители на неправителствени организации, ученици/студенти и др.;
• Език – английски език.

Какво да вземете със себе си?
• Информация за проблемите във вашата държава, свързани с фалшивите медии и новини и дискриминацията;
• Материали за вашата организация;
• Добро настроение;
• Лекарства и здравна застраховка;
• Оригинални пътни документи;
• Лаптоп, (и) камера.

Пътни разходи:
• Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
• Пътните разходи ще бъдат покрити след събиране на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени;
• Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2 месеца след предоставяне на всички отчетни документи;
• Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 180 евро.
• Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени;
• Разгледайте опция за самолетни билети, която ви позволява анулация и възстановяване на заплатените суми, т.к. ситуацията в Европа все още е динамична.


Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/609omaoub255rbf/BRAVO%20SLAM%20-%20Youth%20Exchange%2C%20Sarajevo%20-%20info%20pack.pdf?dl=0
Апликационна форма:
- АПЛИКАЦИОННА ФОРМА