Новини
23.09.2023 г.
В периода 20-23.09.2023г., в град Нови Сад, Република Сърбия се проведе международна партньорска среща по проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). По време на срещата бе презентирана, демонстрирана и дискутирана „Програмата за измерване на въглеродният отпечатък на спортни организации“, създадена за целите на проекта, получените резултати от проучването C ZERO SPORTS CLUBS, както и бъдещите цели и дейности по проекта, както и задачите и отговорностите между партньорите. Консорциумът се състои от 7 партньорски организации от България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.09.2023 г.
След отворена процедура за избор на членове в Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в Четиридесет и деветото Народно събрание, „Асоциация за развитие на българския спорт” ще бъде основен представител в област на компетентност „Физическо възпитание и спорт“. В работата на обществения съвет, АРБС ще бъде представлявана от Йоанна Дочевска и доц. Стефка Джобова, членове на управителния съвет на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2023 г.
На 19 септември 2023г., в Национална футболна база „Бояна“, София, България се проведе втора национална кръгла маса в рамките на инициативата на Съвета на Европа - Start to talk, с цел да обсъди изготвянето на проект за пътната карта, както и допълнителната работа, необходима за финализиране и дефиниране ролята на служителя (служител отговарящ за закрилата на детето), неговият профил/и, определяне на необходимите компетенции и изготвяне на програмата за обучение. В срещата също така бяха обсъдени и дискутирани мерки и политики за защита на децата в спорта, съвременните модели и ключови елементи нужни при разработване на ролите на служители по закрила на децата, като умения, знания и опит на лицето. В събитието, представлявайки Асоциация за развитие на българския спорт, взе участие Ивайло Здравков – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2023 г.
Проект "Приобщаващо Ориентиране за Всички (IOFA)" има за цел да направи ориентирането по-достъпно, включващо и приятно за всички, особено за лицата с увреждания и спортните организации, работещи с тях. Проектът обединява организации от Хърватия, Италия, Испания, България, Кипър и Унгария, всеки със специфични познания и опит в насърчаването на включването и/или ориентирането.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2023 г.
В периода от 12 до 15 септември 2023 година се проведе последната партньорска среща по проект #SMILE - Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност, който е съфинансиран по програмата Еразъм+ на Европейския съюз и се координира от Асоциация за развитие на българския спорт. Инициативата има за цел да анализира връзката между спорта и включването по иновативен и различен начин - чрез осигуряване на международно участие в спортни дейности на лица с интлектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2023 г.
В периода 11-12 септември 2023, в София, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе партньорска среща в рамките на проект „An educational and training program for older adults at risk of developing dementia through table tennis /hAlt/“, в която партньорите обсъдиха прогреса на дейностите до момента и планираха бъдещи инициативи, които разглеждат възможността как спортните дейности могат да допринесат за подобряване на живота и благополучието на лица с алцхаймер. Спортът тенис на маса е една от най-ангажиращите мозъка дейности и още по хубавото е, че и дори по-възрастните играчи могат да играят тенис на маса за удоволствие. Това е спорт, която влияе положително на нивата на физическа активност, подобрява вниманието и концентрацията и подобрява визуално-пространствените умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.09.2023 г.
“European Week of Winter Sport” или Европейска седмица на зимните спортове е инициатива, съфинансирана от програма Еразъм+, с цел насърчаване на участието в спорт и физическата активност, като същевременно се повишава осведомеността за измененията на климата и се насърчава устойчивостта чрез създаване на Европейска седмица на зимните спортове. Основната цел на проекта е насърчаване на физическата активност през зимата, правейки зимните спортове по-достъпни и инклузивни, както и повишаване на осведомеността относно измененията на климата и устойчивостта чрез зимни спортове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.09.2023 г.
В периода 07-11.09.2023, в София се проведе международно предприемаческо обучение EntrepreNEETs, предназначено за млади жени (18-29 години), с цел да се стимулира женското предприемачество в България, Германия, Италия и Словакия. Всяка от държавите селектира 5 участнички, които в рамките на 3 работни дни обсъдиха предизвикателствата пред жените предприемачи, както и работиха над иновативни идеи, базирани на социални и обществени нужди.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.09.2023 г.
Rise Empowered Above Sexual Violence in Sports или просто RISE е инициатива, съфинансирана по програма Еразъм+, насочена към решаване на проблема със сексуалното насилие в спорта. Целите на инициативата са няколко: a) да разработят и популяризират политики, насоки и инструменти за предотвратяване на сексуалното насилие, които да бъдат припознати от различни заинтересовани страни в спорта, въз основа на съществуващи практики, разработени в предишни проекти на ЕС и на реални данни и информация, събрани по време на изследванията, заложени в настоящата инициатива,
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.09.2023 г.
Отборните спортове обединяват хората, и развитието на адаптирана водна топка има за цел точно това - да разруши стереотипите за хората с интелектуални затруднения по иновативен начин и да покаже техните спортни и екипни умения. В адаптираните спортове отборите се съставят от хора със сходни способности, както и с подкрепата на лица без увреждания. Това прави тренировките по-забавни и игрите по-предизвикателни и вълнуващи за всички. Споделянето на общ спортен интерес е още един начин за преодоляване на предразсъдъците и обществените представи. Постигането на включване чрез спорт се случва естествено и изключително успешно.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.09.2023 г.
В периода 01-06 септември 2023 г., в многофункционална спортна зала с "Арена Ботевград", Ботевград, България се проведоха тренировъчни дейности в подкрепа на инициативата #SMILE. Проект Sport, Motivation, Inclusion, Leadership, Engagement – #SMILE (Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност) има за цел да анализира връзката между спорта и включването, по иновативен и различен начин – като предостави възможност за участие в международни спортни дейности на хората с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.08.2023 г.
В периода 27-29 август 2023, в Ормош, Словения, се проведе международна среща в рамките на проект CHEER, който има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.08.2023 г.
В периода 25-28 август 2023 г. в Риека, Хърватия, се проведе междинната среща на международния консорциум, който изпълнява иновативната инициатива #SWIM - Swim Without Fear, която реализира дейности до юни 2024 г. Представителите на консорциума имаха възможност да анализират извършените до момента дейности на #SWIM, да одобрят проектното изследване за хидрофобията в ранна възраст, изпълнено преди срещата, и да планират бъдещите действия – създаване на ръководство за деца и родители, тестови и популяризиращи събития. По време на срещата партньорите на #SWIM от България и Хърватия проведоха практически посещения в басейните Кантрида и плодотворни срещи със спортни експерти, мениджъри, треньори и отговорници за спортни политики.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.08.2023 г.
На 23 август 2023 в Граничкият манастир „Свети Лука“, в рамките на първи по рода си летен лагер в манастира, организиран от организирано от Неделно училище при храм „Рождество Христово“, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“, Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Театрална компания „Празното Пространство“, се проведе спортно събитие в рамките на проект SMS – Strong Mind for Success (Силен ум за успех).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.08.2023 г.
На 19 август 2023 в Кремиковския манастир „Свети Георги Победоносец“, в рамките на летен лагер в манастира, се проведе спортно събитие в рамките на проект SMS – Strong Mind for Success (Силен ум за успех). В събитието взеха участие деца и младежи, които имаха възможност да се запознаят със силата на спорта за преодоляване на предизвикателства пред менталното здраве на младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.08.2023 г.
На 18.08.2023 година, на територията на Балшенският манастир „Св. Теодор Стратилат“, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе обучение по проект „Multisport Community Experience“, в което взеха участие спортни педагози и специалисти. Проекта е съвместното партньорство с пет партньорски организации: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.08.2023 г.
На 10 август 2023 в Кремиковския манастир „Свети Георги Победоносец“, в рамките на летен лагер в манастира, организиран ежегодно от Милена Йоцова, се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „Ramps4Champs“. В събитието взеха участие деца и младежи с интелектуални затруднения, като по-голямата част от групата бе от сдружение Паралелен свят, гр. Пловдив и педагогически специалисти, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят силата на спорта в подкрепа на интеграционните процеси в обществото и как той може да се ползва като катализатор за една по-ефективна и устойчива социална промяна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.08.2023 г.
На 07.08.2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт проведе онлайн събитие в рамките на проект „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2.0“. Участниците в него имаха възможност да изпробват няколко специално създадени от екипа на проекта виртуални ескейп стаи за младежки организации, с различни казуси които трябва да бъдат разрешени.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2023 г.
- Чуйте подкаста "Ум в Играта: Грижа за менталното здраве във футбола" Здравейте, футболни ентусиасти! Готови ли сте да извисите своята игра на следващото ниво? Търсите ли вдъхновение? Не търсете повече! Представяме ви подкаста "Ум в Играта", създаден от инициативата "Силен Ум за Успех" (Strong Mind for Success), съфинансирана по програма Еразъм Плюс.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.07.2023 г.
Еразъм+ предоставя възможност на доставчици на образование за възрастни и други организации, активни в областта на образованието за възрастни, да организират мобилности на обучение за пълнолетни участници и персонал. За персонала могат да бъдат организирани активности като наблюдение на работно място, курсове и преподавателски или обучителни задачи в друга организация в чужбина. За пълнолетните участници организацията може да организира периоди на обучение в чужбина за индивидуални лица или за групи. Освен това, обучителните институции могат да приемат учители на обучение и да поканят експерти от чужбина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.07.2023 г.
В периода 25-26 юли в Църногорски манастир „Св. св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян Асийски, в рамките на летен лагер в манастира, организиран от организирано от Неделно училище при храм „Рождество Христово“, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“, Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Театрална компания „Празното Пространство“ се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „Ramps4Champs“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.07.2023 г.
Международният семинар "Strong Mind for Success" #SMS ще се проведе в София, България и ще предостави на участниците възможността да подобрят знанията си в областта на менталното здраве на младите спортисти, като същевременно ще осигури платформа за създаване на мрежи за бъдещи дейности по темата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.07.2023 г.
В периода 03-05 юли 2023, в Солун, Гърция, се проведе международна партньорска среща по проект „SCAED - Sport Community Against Eating Disorders (Спортна общност срещу хранителните разстройства)“, в която взеха участие треньори и експерти от 6 партньорски организации - България, Италия, Полша, Северна Македония, Хърватия и домакините от Гърция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.06.2023 г.
-КОГА? 07-11.09.2023 -КЪДЕ? София, България -КОЙ? 5 жени от 18 до 29 години, попадащи в категорията NEET (младежи, които към момента на обучението не са във форма на обучение или заетост) или младежи от малки населени места
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.06.2023 г.
На 25 юни 2023, в София, България, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „Ramps4Champs“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави – България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония. В събитието взеха участие треньори, учители по физическо възпитание и спортни специалисти от ВК „Ахил“ София, както и деца и младежи, трениращи в клуба, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят силата на спорта в подкрепа на интеграционните процеси в обществото и как той може да се ползва като катализатор за една по-ефективна и устойчива социална промяна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.06.2023 г.
В периода 12/06 – 20/06/2023 г. във ВУСБ Несебър се проведе адаптиран лагер за водни спортове, на който присъстваха младежи с интелектуални затруднения, а дейностите ръководеха преподаватели от четирите сектора на Катедра „Водни спортове“ в НСА „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.06.2023 г.
Финална среща по проект On the way to acceptance – a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността се проведе в Анкара, Турция на 19 юни 2023. В срещата, по време на която бяха обсъдени създадените от проекта материали - комикс, метафорични карти и дигитална Escape room, взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС. Партньорите от България, Полша, Гърция и Турция обсъдиха и бъдещи съвместни инициативи в сферата на младежта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 49
next