Новини
07.06.2022 г.
На 07 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „SONKEI – уважение в спорта, уважение в живота“, който се изпълнява в партньорство с 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени добри практики и методи за справяне с расизма и насилието в спорта и различни методологии и практически образователни инструменти за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта и промоция на ценностите на ЕС за уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.06.2022 г.
В периода 02-04 юни 2022 в Солун, Гърция се проведе международна конференция за параспорт, която имаше за цел да обсъди предизвикателствата в двойната кариера на спортисти с физически увреждания в Европа. Срещата събра специалисти в сферата на адаптираната физическа активност и спорт, параатлети, както и представители на Европейски, Шведски, Гръцки, Сръбски и Хърватски Паралимпийски Комитети. Международното събитие се проведе в рамките на проект проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ В рамките на инициативата бе създадена и онлайн платформа, която да спомогне за професионалното развитие, поставяща основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, която беше представена на конференцията от Йоанна Дочевска (председател на АРБС), доц. Стефка Джобова, др., и Ивелина Кирилова, др., световнопризнати експерти в теорията и практиката на адаптираните спортове. В рамките на посещението в Солун, бе организирано и представяне на магистърската програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ на НСА „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.05.2022 г.
В периода 29 – 31 май 2022, в Милано, Италия, се проведе първа среща в рамките на инициативата EntrepreNEETs, която събра националните координатори от България, Германия, Италия и Словакия, като представляващ Асоциация за развитие на българския спорт беше Йоанна Дочевска – председател на УС на АРБС. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.05.2022 г.
На 20ти и 30ти май 2022, в София с помощта на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ се проведоха популяризиращи събития в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, който се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.05.2022 г.
Софийска Света Митрополия - Кюстендилска духовна околия с подкрепата на Община Кюстендил, Регионално управление на образованието-Кюстендил, Регионална библиотека „Емануил Попдимитров – Кюстендил“, Неделно училище при храм „Рождество Христово“, София, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“, София, Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Асоциацията за развитие на българския спорт (АРБС) и Театрална компания „Празното Пространство“ организираха ПРАЗНИК НА ПРАВОСЛАВНИЯ ДУХ И ТРАДИЦИИ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.05.2022 г.
В периода 15.05-20.05.2022г. в Мексико сити и в гр. Куаутла, Мексико се проведоха дейности в рамките на Международен семинар за съвместен обмен на опит в резултат на проведените до момента дейности в рамките на проект “Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.05.2022 г.
На 19 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект EHPARP. По време на срещата бяха обсъдени изпълнените и предстоящите дейности по проекта, готовите материали и обучителната платформа на проекта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2022 г.
На 18 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект PROPELLERS. По време на срещата, партньори от 6 европейски държави – България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия и Испания обсъдиха изпълнените и предстоящите дейности по проекта. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, участие взеха Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.05.2022 г.
На 16 и 17 май, 2022г. се проведе международна онлайн среща по проект EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). По време на срещата бяха обсъдени изпълнените и предстоящите дейности по проекта, готовите обучителни материали и провеждането на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
- ТЕМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО: • Изграждане на предприемачески капацитет в спорта
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
- ТЕМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО: • Поставяне на основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да се осигури пълноценно личностно и професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
Проект BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии). Проектът има за цел да се бори със следните два аспекта: силната представеност на жените в категорията NEET и липсата на жени предприемачи. Основната стратегия, която ще бъде приложена за постигане на тази цел, е да се предоставят на младежките работници инструменти, базирани на неформалното обучение (NFE). По този начин проектът ще бъде обмен на добри практики, насочени към създаване на инструментариум, който може да се използва в целия ЕС за насърчаване на предприемачеството. Това ще се постигне, като предприемачеството се използва като рамка за компетенции (и се работи върху основните 3: „идеи и възможности“, „ресурси“ и „в действие“. Следните цели на EntreComp са в обхвата на проекта: „Искам да мобилизирам“ и „Искам да създам стойност“. Те ще бъдат постигнати чрез вдъхновяване на млади жени NEET да преследват кариера в света на предприемачеството.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2022 г.
На 09.05. и 10.05.2022 г. в град Палермо, о-в Сицилия се проведе партньорска среща по проект ORIENT. Бяха обсъдени постигнатите резултати до момента и организацията на бъдещите дейности по проекта. Консорциумът се състои от 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъства Калинка Гударовска, Член на УС в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2022 г.
На 10.05.2022г. в София, България се проведе четвърта международна среща по проект Pick4Аll – Pickleball is 100% inclusive sport, в рамките на която беше организиран и първи турнир в страната ни в този спорт. По време на събитието беше проведена демонстрация от спортни специалисти от испанската федерация по пикълбол, както и аматьорски турнир, в който участваха деца и младежи от столични училища, както и състезатели в Адаптиран баскетбол на НСА „Васил Левски“ и ползватели на социални услуги в ДПЛУИ, гр. Баня – Соник Старт. Събитието беше организирано съвместно от двете български организации, партньори по проекта – Асоциация за развитие на българския спорт и Бадминтон клуб RacketSpeed.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.05.2022 г.
На 9 май 2022 се навършват 15 години членство на България в Европейския съюз. Държавата ни се присъединява към Европейското семейство през 2007 година, вярвайки в думите на един от Бащите-основатели на ЕС - Жан Моне „Няма бъдеще за хората на Европа, освен в съюз“. На 09 май 2022г., от 10.00ч. до 11.30ч. в парк Заимов се проведе спортен празник и отбелязване на Ден на Европа, в който се включиха деца от столичната детска градина 195 „Братя Мормареви”, а водещ на събитието бе Надежда Панайотова, дублиращ глас на едни от най-любимите анимационни герои на Дисни на български език – Елза от Замръзналото кралство.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.05.2022 г.
На 05 май 2022г., в града стартира четири месечна безплатна програма за физическа активност на възрастни, координирана от местния партньор на проекта – сдружение „Здраве в Северозапада“. Пилотната спортна програма на местно ниво се координира от сдружение Здраве в Северозапада, като след приключването ѝ ще бъдат анализирани ползите от подобни програми. В старта на програмата, упражненията бяха представени от Ивелина Димитрова – кинезитерапевт и специалист Адаптирана физическа активност и спорт, която е създател на авторска изправителна методика Class4YourBack, a четиримесечната пилотна програма ще бъде реализирана от доказани спортни специалисти от града – Татяна Еленкова и Пламена Чубурова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.05.2022 г.
В периода 29.04-03.05.2022, в гр. Дубровник се проведе партньорска среща по проект ”DuMotion“, на която присъстваха партньорите в проекта и младежи от Белгия, България, Италия, Полша, Швеция, Турция и Хърватия. По време на срещата се проведе и едноименният турнир в Дубровник, в който взеха участие като доброволци, ученици от СУ „Васил Дечев“ и Спортно училище „Олимпийски надежди“ в гр. Чепеларе с ръководител директорът на спортното училище г-н Радослав Аговски. В партньорската среща, от името на Асоциация за развитие на българският спорт взе участие Ивайло Здравков, член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2022 г.
В периода 01–04 май 2022 г. в София, България, се проведе финалната среща на инициативата #SPORTolerance, която събра партньорите от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър, които през последните две години работиха заедно за да постигнат толерантност и солидарност чрез спорт. По време на целия проект в страните партньори бяха реализирани различни международни и национални действия, целящи да дадат възможност на спортните експерти и организации да използват спорта, като мощен инструмент за положителна промяна в нашите общества. Цялостният опит и споделен ноу-хау са събрани в практическия наръчник на проект #SPORTolernace „Спорт за насърчаване на толерантността”, който можете да изтеглите от тук: https://sportolerance.com/sportolerance-outputs/.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2022 г.
Дубровник, 2 май 2022 г. - 240 доброволци, обучени да участват в спортни състезания в повече от 25 национални и международни спортни събития, голямо проучване на доброволчеството, включващо над 200 спортни клуба, един милион и двеста хиляди души достигнати, наръчник за доброволчество в спортни състезания, обхващащ всички аспекти на организацията на спортно събитие - това са само част от резултатите от 30-месечния проект на ЕК - "Du Motion", представен днес на Международната конференция за доброволчеството в спорта в Лазарети в Дубровник.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2022 г.
Софийската школа по лека атлетика Дарко Тим организира първото си състезание за деца на възраст от 4 до 13 години, в което взеха участие над 250 малчугани, представители на над 10 клуба в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.04.2022 г.
На 29 април 2022, в спортната зала на Национална спортна академия „Васил Левски“, сграда Гургулят се проведе турнир за лица с увреждания, в организацията на който се включиха млади спортни експерти от България. В рамките на турнир MOVING бяха тествани разработените в рамката на посочената инициатива методи и в него взеха участие млади хора с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.04.2022 г.
В периода октомври 2021 г. – април 2022 г., в гр. София се проведе безплатна терапия за жени Happy Bones, диагностицирани с остеопороза, която имаше за цел да укрепи общото им състояние и да спомогне за тяхната обща кондиция и да подобри двигателната им активност. В програмата се включиха над 20 дами от столицата, като поради спецификите на периода на провеждане, част от тях взеха участие присъствено, а част от тях се включиха онлайн. Следващата планирана дейност в рамките на инициативата е безплатно обучение на 20 инструктори по програмата "Happy Bones" – физическа активност при остеопороза, което ще се проведе на 26 юни 2022 и записването е вече налично на сайта на Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.04.2022 г.
-КОГА? 02.07.2022 – 10.07.2022 -КЪДЕ? Райча, Полша - КОЙ? 1 лидер + 6 младежи на възраст 15-18
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.04.2022 г.
В периода 20–24 Април 2022, в Малатя, Турция се проведе международна среща, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport – InSport“, която събра партньори от 4 Европейски държави – България, Италия, Литва и Турция. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт - Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор на инициативата от България, беше представена от Ивайло Здравков, член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.04.2022 г.
На 21.04.2022г., Велики четвъртък от 11.00ч. до 12.30ч. на площад „Света Неделя“ се проведе традиционното боядисване на великденски яйца и спортни игри, в което се включиха над 250 деца от столичните училища. В 12.30 потегли празнична лития с деца, носещи икони и кошнички с боядисани яйца, водени от свещенослужители на Софийска света митрополия. Празничното шествие премина по следния маршрут: от площад „Света Неделя“ – бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – бул. „Граф Игнатиев“ до храм „Свети Седмочисленици“. Децата бяха посрещнати от свещенството на храма, които благодарност приеха великденските яйца и картичките с икони за хора в нужда. Дарение на боядисаните яйца беше направено и на медиците от Военномедицинска академия, които получиха кошнички с цветна радост и благодарност от децата за грижите им към всички нас. Водещ на събитието беше Надежда Панайотова, дублиращ глас на едни от най-любимите анимационни герои на Дисни на български език – Елза.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.04.2022 г.
- ЛОКАЦИЯ И ПЕРИОД: София, България 26 юни 2022 - УЧАСТНИЦИ: Максимален брой: 20 души
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 49
next