ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

АРБС взе участие на заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта
30.10.2020 г.
На 30.10.2020 г. в гр. София се проведе заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Съветът е консултативно звено за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта. Общественият съвет е формиран от представители на активни организации с нестопанска цел в областта на младежката политика и спорта. Представител на АРБС в заседанието беше Константин Занков, член на управителния съвет на организацията.

По време на събитието г-н Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта представи резултати от проведено през 2019-та година национално социологическо проучване сред младежи на възраст: 15-29 г. Резултатите ще бъдат публикувани. От изследването става ясно, че 58 % от анкетираните споделят, че не спортуват.

В първата част на събитието беше представен и годишен доклад за младежта за 2019-та година, както и работен проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г по която предстои обществено обсъждане. Във втората част бяха представени и дейностите на Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС, както и беше разгледана Национална информационна система за младежта.

В края на заседанието се обсъдиха и бъдещи събития на Министерството на младежта и спорта: 5-ти декември „Международен ден на доброволеца“, представяне на платформата „Младежки кореспондент Youth Wiki“, Европейска конвенция за младежка работа и следващото заседание на Обществения съвет.