Новини
17.11.2017 г.
E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.11.2017 г.
В периода 09 – 12 ноември 2017, в Сасари, Италия се проведе междинна среща по проект „Млади посланици на спортното доброволчество“, в който взеха участие представители на всички партньорски организации в проекта, а от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ се включи Йоанна Дочевска, председател на АРБС. Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ има за цел да подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта 5 участника от всяка партньорска държава. АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и работи целенасочено за нормативно обезпечение на доброволческата дейност. По настоящия проект, доброволците в България организираха редица събития, част от тях посветени на Европейска седмица на спорта 2017, сред които поход на Витоша, волейболно предизвикателство и активен международен уикенд.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.11.2017 г.
Спортът има силата да подобри социалното включване. Той не дискриминира по какъвто и да е признак. Няма различни! В спорта всички сме равни!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.11.2017 г.
В периода 16.10. -23.10.2017 г. НПО „Problem-based learning institute” (Литва) в партньорство с асоциация “Dare To Take Your Chance” (Румъния), Асоциация „SUR217” (Испания), Асоциация „Youthfully GR” (Гърция), НПО „Nasza Wiеs” (Полша) и Асоциация за развитие на българския спорт съвместно се кооперираха и изпълниха по проект „Еразъм+ ” youth workers младежката мобилност „Education Throgh Problem Solving” („Обучение чрез решаване на проблеми”) (2017-2-LT02-KA105-005345).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.11.2017 г.
В началото на месец ноември в София, България се проведе първо спортно събитие имащо за цел да промотира методите на неформално обучение, придобити по време на проект "Play Forward", спорт и физическа активност, като инструменти за подобряване и гарантиране на човешките права сред младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2017 г.
На 26/10/2017, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. По време на спортната сесия, която се проведе в дома бяха заснети и кадри за видео кампания, която има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.10.2017 г.
В Европа новото поколение политици започва малко по малко да поема властта. Австрия посреща най-младия си министър-председател в историята на страната, Франция вече усеща промените, които Еманюел Макрон й готви, а Естония се утвърждава като име на технологичната карта на Европа под управлението Юри Ратас.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.10.2017 г.
На 24 октомври 2017 се проведе анти-допинг уъркшоп, в който спортисти и млади треньори обмениха опит и знания относно позитивите и негативите от употребата на допинг и забранени субстанции. В периода Август – Септември 2017, в София се проведоха и други обучителни дейности за спортуващи и спортни треньори, като всички те се реализират по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.10.2017 г.
В периода 16 - 23.10.2017г. в град Изкар, Испания се проведе младежки обмен „B- files”, в който взеха участие представители на „Асоциация за развитие на българския спорт” - Ивайло Здравков, член на УС на Асоциацията, както и младежите Андрей Борисов, Адриан Кирилов, Калина Сталева и Тоня Атанакова. В мобилността взеха участие представители на Франция, Испания, Норвегия, България, Италия, Литва, Португалия, като бяха представени инструменти и механизми за борба с агресията сред младите хора, децата, учениците, хората с различна сексуална ориентация, различен етнос или религия. В семинарните упражнения бяха използвани различни методи, използвани в неформалното образование - дебат, беседа, презентация, методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи, групови методи, ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри, игри-драматизации, симулация аквариум и решаване на казуси.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.10.2017 г.
START NOW! е стратегическо партньорство, което има за цел промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и в период от 21 месеца ще приложи сред младежките организации в държавите – партньори иновативни методи на неформалното обучение за здравна информираност. Партньорството стартира в периода 21-23 април 2017 на международна среща в Ополе, Полша, а следващата среща по проекта се проведе в България, в периода 30.06 – 03.07.2017, като представителите на България, Полша и Кипър взеха участие във Фестивал на здравето, където се срещнаха с граждани и представиха дейностите на проекта, а след това се фокусираха върху обсъждане на обучителните модули за провеждане на здравно обучение чрез неформални обучителни методи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.10.2017 г.
На 22.09.2017 в Панчарево се проведе спорен пикник, в който взеха участие младежи от България и Южна Корея, споделяйки времето си с позитивни емоции. Събитието беше организирано от Йорданка Христова – един от младите посланици на спортното развитие, като участниците споделиха вкусна храна, която бяха донесли и след това се включиха в забавни и образователни спортни активности. Бяха разделени на 2 отбора и се състезаваха помежду си, а накрая имаше награди за победителите.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.10.2017 г.
Малко преди 15 ч. следобяд в слънчев неучебен ден, парковете на Рейкявик са пусти, децата ги няма. Те са наоколо в съседните сгради, предназначени за спортове, танци, уроци по музика, театрални школи и всякакви други извънкласни дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.10.2017 г.
"Европейски доброволци в спорта - EVS" е двумесечен проект (59 дни) в София, чрез който 4 доброволци, които идват от 4 страни (Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Унгария) се ангажираха с доброволчество в областта на спорта. Европейската доброволческа служба е една от най-добрите програми за развитие на младите хора и им помага да придобият практически умения и знания. Като комисар Тибор Наврачич заяви наскоро, във връзка с 20-годишнината на програмата, до 2020 г. ние трябва да подкрепим 20000 доброволци всяка година, които трупат опит в чужбина. Следвайки и прилагайки тази политика на ЕС, ние в АРБС се опитваме да направим всичко възможно да се реализира прекрасен доброволчески опит на местно ниво в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.10.2017 г.
Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, имат възможност да обменят добри практики и ноу-хау в областта на регионалното и градското развитие. Това е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС. Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото европейско обществено събитие от този вид. Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро на година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), като вторите често трябва да бъдат изразходвани в съответствие с правните разпоредби на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.10.2017 г.
Младежки обмен „How I Kan Evolve (HIKE)” имаше за цел да събере младежи от 4 различни държави, които заедно да обсъдят различните теми, касаещи околната среда – замърсяването, възможните алтернативи за подобряване на средата около нас и за запазване на местната екосистема. С тази мобилност, организаторите промотираха изграждането на повишена чувствителност в младите хора за опазването на природата и промотиране на това послание сред връстниците си след завръщане в родните места.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.10.2017 г.
На 8 октомври в София се състоя първият по рода си Фестивал на способностите. Тази неделя, между 11 и 17 ч., в столичното Ларго (античен комплекс “Сердика” в подлеза на метростанция “Сердика”) Ability Fest Sofia 2017 се разгърна като празник на уменията и различията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.10.2017 г.
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe " е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който ще вземат участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът ще се проведе в град Angra do Heroísmo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор ще бъде представен от 4 младежи и младежки лидер, които ще обсъдят и работят върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2017 г.
На 30 септември 2017, в Домът на Европа в София, България се проведе вторият ден на Международна конференция “European everyday of sport”. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора. В двата дни взеха участие над 120 експерти в сферата на спорта, образованието, здравеопазването, младежта, както и представители на медиите от 11 държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2017 г.
Международна конференция “European everyday of sport” стартира на 29 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2017 г.
Преди броени дни от Португалия се завърна част от екипа на АРБС, където взе участие по проекта "Млади посланици на спортното развитие" (YSDA) в периода 25.09.-29.09-2017г. Представителите в лицето на Калинка Гударовска, член на УС на АРБС, в ролята си на ментор и Мусалина Джалил, повереният й млад посланик, взеха участие в многобройни спортни занимания, като стрелба с лък, плаване с каяк по река Туа, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол и футбол. Във физическите занимания си партнираха с учстници по проекта от Словения, Португалия, Полша, Унгария, както и студенти от Африка, които учат в местния университет в малкото китно градче в северна Португалия - Мирандела.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.09.2017 г.
Международна конференция “European everyday of sport” ще се проведе в периода 29 – 30 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2017 г.
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията със спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Целта е да се увеличи броят на физически активните граждани, защото спортът повишава качеството на живот, подобрява здравето, намалява икономическите разходи на домакинствата и носи послание за толерантност. Седмицата ще се проведе в периода 23 - 30 Септември 2017 в цяла Европа, като в България се координира от Министерство на младежта и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2017 г.
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията със спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Целта е да се увеличи броят на физически активните граждани, защото спортът повишава качеството на живот, подобрява здравето, намалява икономическите разходи на домакинствата и носи послание за толерантност. Седмицата ще се проведе в периода 23 - 30 Септември 2017 в цяла Европа, като в България се координира от Министерство на младежта и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2017 г.
В периода 05-14.09.2017 в Южна Корея се проведе българо-корейски младежки обмен.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.09.2017 г.
В периода август - септември 2017 г., в София /България/, Асоциация за развитие на българския спорт организира 8 срещи, включващи 20 млади спортисти. Всяка среща продължи 4 часа и се ръководи от принципите на неформалното обучение и обучението на връстници. Срещите бяха разделени на две части: една част бяха посветени на изучаване на спорта, практикуван от другите участници в групата - така те имаха възможност по време на семинарите да бъдат и стажанти и инструктори. В другата част от срещите участие взеха младежки работници. На тях бяха предложени симулационни и ролеви игри, при които се наблягаше на развитието на следните умения: способност да се концентрираш, управление на стреса, управление на неудовлетвореност и неуспех, работа в екип, самосъзнание.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2017 г.
Youth Active improving society through non-formal skills growing in values: Volunteering to enjoy in a healthy and helpful pastime (ERASMUS+ KA1) е младежка мобилност, която се състоя в Испания в периода 04-13 Септември 2017.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2017 г.
“Асоциация за развитие на българския спорт” проведе обучителни сесии със спортни инструктори в София през периода август - септември 2017 г. На нея се обучаваха треньори / инструктори за необходимостта да разполагат с нужните умения и знания за справяне със стреса и подпомагане на младите спортисти в придобиването на тези знания. Целта на това обучение беше да предостави на инструкторите начини как да улеснят и подкрепят младите спортисти да се учат от неуспех, вярвайки, че това ще им помогне да правят етични избори в живота си, в кариерата и в спорта. Дневният ред на обучението е съгласуван с експертите в областта, в зависимост от нуждите на избраните участници и от специфичните искания на националните групи. Основните теми бяха: • управление на чувството на неудовлетвореност, • изучаване от неуспеха, • превръщането на грешките в стъпки за успех.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49
next