Новини
10.08.2015 г.
Днес, 10 август 2015, в гр. София стартира обучителен семинар по проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници, който е домакин на 41 младежки работници от 10 държави в цяла Европа. Проектът има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2015 г.
Остава малко повече от седмица до старта на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници, който ще бъде домакин на 41 младежки работници от 10 държави в цяла Европа. Проектът има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.07.2015 г.
Асоциация за развитие на българския спорт работи в периода 2013 - 2015 по проект „Core“ по секторна програма Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание“. Партньорски организации по проекта са: Association for Intercultural Dialogue (Румъния), Forum Theatre (Великобритания), Silale municipality’s administration (Литва), Provincia di Pesaro e Urbino (Италия), Demokrasiyi seven genç eğitimciler derneği (Турция), To My Town Akniste (Латвия). По проекта бяха проведени международни срещи във всяка от партньорските държави, които бяха с различни теми и приоритети.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.07.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който се проведе в периода 20 - 26 юли 2015 г. в Ополе, Полша. 26 участника, от 7 държави, сред които и трима българи - Симона Василева - Фуджимори, Слави Славев, Екатерина Миронова, взеха участие в семинара, който имаше за цел да повиши компетентността на младежките работници в Европа при създаването и прилагането на младежки проекти за спорт и здраве
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.07.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организации от Турция, Испания, Полша, Литва и Латвия, с редица мероприятия ще работим за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.07.2015 г.
Представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт” Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Димитър Тасев и Емил Енев, взеха участие в проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи". Събитието се финансира по програма Еразъм +, организира се от неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” и се проведе в периода 29.06 – 05.07.2015 в Будапеща, Унгария.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.06.2015 г.
Основна тематика на събитието: Изграждане на самочувствие чрез изграждане на мостове между поколенията, намирайки нови пътища заедно един към друг, на млади и възрастни, с цел да се борят против дискриминацията между половете и да промотират равенство с помощта на “фестивал с разказване на истории”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.06.2015 г.
В периода 20-25 Юни 2015г. в Литва се проведе последната специализирана международна среща с представители на партньорските организации по проект “Core” от България, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Румъния и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.06.2015 г.
В портала на Европейската комисия, предназначен за популяризиране на проектите, финанирани по различни програми, бе публикувана информация за проект "Доброволчество за знания", който "Асоциация за развитие на българския спорт" реализира през 2015 година.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.06.2015 г.
В периода 15-ти и 20-ти юни 2015 г. в красивият град Биржей, Литва се проведе втората среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!, която беше насочена към младежи на възраст 11-15 години. Проекта е ко-финансиран по програмата „Еразъм +“ - Стратегически партньорства в сферата на спорта на Европейската комисия и е на обща стойност 78 630 евро. В срещата взеха участие партньорските организации от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Координатор на проект 556927-EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP “EU Be Active” е лекоатлетически клуб "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.06.2015 г.
- Стани доброволец на Legion Run на 29 август 2015. Пълна информация за събитието, в което бихме желали да ви поканим да участвате е налична тук: www.legionrun.bg и https://www.facebook.com/events /499141926909721/ - В събитието са включени следните мероприятия: 1. Поход, който е основната част от събитието включва: Несъстезателно 5 километрово трасе с най-малко 18 вълнуващи препятствия от кал, огън, вода, бодлива тел 2. Фестивал с музика, състезания, игри, храни и напитки, които са достъпни за участници и зрители от всички възрасти. Събитието ще се проведе в София на 29 август 2015 г. Мястото на събитието ще бъде на не повече от 20 километра от центъра на града.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.05.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор в проект "Общи характеристики на европейските култури", финансиран в рамките на програма "Еразъм+".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който ще се проведе през юли 2015 г. в Ополе, Полша.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.05.2015 г.
"Следващата стъпка към здрава Европа" е младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +". Проектът ще се реализира през есента на 2015 г. в Закопане.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.05.2015 г.
На 17 май Голямата поляна в Южния парк се превърна в арена за изява на 30 клуба за спорт и свободно време, които дадоха възможност на близо 4000 деца и родители да експериментират с нови преживявания и да изберат своя спорт или любимо занимание за свободното време.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.05.2015 г.
България бе избрана за първи път в лицето на Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” за участие в менторската програма към Младежки фонд на Организация на обединените нации (ООН).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.05.2015 г.
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по програма Еразъм +. В резултат на няколко проекта, свързани с темата, реализирани по проограма Младежта в действие през 2012 - 2014 г., някои от участниците и партньорските организации осъзнаха необходимостта от този проект, който се стреми към подобряване на качеството и разнообразието на работата с младежи и младежките проекти в Европа чрез развитие на специфична методология за образование чрез спорт (ETS). С оглед на тази цел конкретните дейности ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики в ETS, идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие, експериментиране и разработване на нови методи на ETS, разпространение на новите разработени методи (напр упражнения, образователни дейности и т.н.). Семинарът има за цел и да допринесе за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и да разшири възможностите на организациите в гражданския сектор в областта на младежта да насърчават европейското сътрудничество и взаимното разбирателство между младите хора в различните страни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.05.2015 г.
Седмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ 2015) се отбелязва в цяла Европа в периода между 3-ти и 10-ти май 2015 г. и включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+". "Асоциация за развитие на българския спорт" се включи в Европейската седмица на младежта с информационна кампания пред университетите в гр. София за мотивиране към доброволчески дейности с цел натрупване на реални знания и умения. Кампанията е насочена към младежите, които са в процес на завършване на образованието си и могат да съчетават образователния процес с доброволчески дейности в желана от тях област. Реализира се от "Асоциация за развитие на български спорт", с подкрепата на Студентски съвет на Национална спортна академия „Васил Левски” и младежи – доброволци, които спомогнаха за осъществяването й. Кампанията има за основна цел повишаване на доброволческата култура.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.05.2015 г.
Седмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ 2015) се отбелязва в цяла Европа в периода между 3-ти и 10-ти май 2015 г. и включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+". "Асоциация за развитие на българския спорт" се включи в Европейската седмица на младежта с информационна кампания в детски градини на територията на гр. София, с основен фокус млади родители. Кампанията обхваща проблематиката на незаразните заболявания и активния начин на живот, като е насочена и към повишаване на физическата активност и общото здраве, като фактори за повишената трудоспособност. Инициативата се реализира съвместно от "Асоциация за развитие на български спорт" и " Асоциация на Българите Боледуващи от Астма".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.05.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" ще се включи в Европейската седмица на младежта, която ще се проведе в периода 03 - 10 май 2015. АРБС ще реализира две събития, които се организират във връзка с ЕСМ и имат за цел да популяризират сред младите хора инициативата, както и приоритетите на АРБС за здравословен начин на живот и доброволческа дейност. -------------------------------------------------- - Наименование на събитието: Здрави и активни Дата на събитието: 07.05 и 08.05.2015 Място на реализация: Детски градини на територията на гр. София Кратко описание на мероприятието: Информационна кампания в детски градини на територията на гр. София, с основен фокус млади родители, обхващаща проблематиката на незаразните заболявания и активния начин на живот. Кампанията е насочена към повишаване на физическата активност и общото здраве, с акцент върху повишената трудоспособност при наличието на тези фактори. Реализира се съвместно от "Асоциация за развитие на български спорт" и " Асоциация на Българите Боледуващи от Астма" Очакван брой участници: 500 души - Наименование на събитието: „Доброволчество за знания” Дата на събитието: 07.05 и 08.05.2015 Място на реализация: Университети в гр. София Кратко описание на мероприятието: Информационна кампания пред университетите в гр. София за мотивиране към доброволчески дейности с цел натрупване на реални знания и умения. Кампанията е насочена към младежите, които са в процес на завършване на образованието си и могат да съчетават образователния процес с доброволчески дейности в желана от тях област. Реализира се от "Асоциация за развитие на български спорт" и има за основна цел повишаване на доброволческата култура. Очакван брой участници: 1000 души --------------------------------------------------
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2015 г.
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по програма Еразъм +.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.04.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се проведе на 25 – 26.04.2015г. в село Баня, Панагюрище. Основната тема, разгледана по време на семинара бе за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда, като спортните специалисти имаха възможността да научат нови практики, които се прилагат в Европа, да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт”, която да ползват в практиката си и да обменят опит от ежедневните си занимания с ученици с различни нужди и възможности. Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.04.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който ще се проведе през август 2015 г. в Ополе, Полша.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.04.2015 г.
"Следващата стъпка към здрава Европа" е младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +". Проектът ще се реализира през есента на 2015 г. в Закопане.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2015 г.
Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” бе избрана за представител в Обществения съвет на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“ към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Четиридесет и трето Народно събрание.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.04.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници. Проекта има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения. В основното събитие по проекта – обучение на младежки работници, което ще се проведе в периода 09 – 16 Август 2015, ще вземат участие представители на 10 държави, участващи в проекта: България, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, като общия брой на участниците е 40.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.04.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организации от Турция, Испания, Полша, Литва и Латвия, с редица мероприятия ще работим за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. - Настоящия проект има за цел да спомогне за: * Спортните организации да са в състояние да предоставят дейности и събития, атрактивни за всички и да насърчи комуникацията чрез спорт между хора от различни социални групи, с различни възможности, независимо за култура, националност, религия, раса и пол. * Спортните организации в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) да могат да създават и прилагат практически базирана и икономически ефективна стратегия за повишаване на осведомеността за необходимостта от физическа активност като средство за превенция, насърчаване на здравословния начин на живот и мотивацията за личностно развитие. Тази стратегия трябва и ще бъде на разположение на учители по физическо възпитание, треньори, мениджъри на спортни и развлекателни клубове и спортни центрове, които да го използвате в ежедневната си дейност. * Предоставяне на информация за физическа активност, кой е най-добрият начин да стане тя част от ежедневието ни и да промени начина на живот не само в класически, но и (това е адресирано именно към младите хора) в иновативен начин и ще бъде на разположение на учителите по физическо възпитание, преподаватели, ръководители на спортни и развлекателни заведения и спортни центрове, също така и на медийни специалисти. * Информацията за физическа активност може и трябва да бъде съчетана и илюстрирана с практически примери и обяснения. Проекта предполага и ще се опита да докаже, че спортът може да бъде инструмент за повишаване на мотивацията за личностно и социално развитие, може също така да се осигури процеса на социализация, увеличаване на толерантността и взаимното уважение между различни раси, култури, религии и социални групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
next