Новини
03.12.2016 г.
На 3 декември 2016, в Национална спортна академия „Васил Левски” се проведе Семинар по програма Детска атлетика, който бе насочен към треньори и студенти по вид спорт и педагогически кадри в системата на образованието. Семинарните занимания бяха проведени от главен асистент Ивайло Лазаров, катедра „Лека атлетика” и имаха за цел да запознаят участниците с програмата и да я прилагат в ежедневната си дейност с деца и младежи. Над тридесет участника ще имат възможност да проведат и практическо обучение по време на детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 4 декември 2016 и в който ще участват 200 деца на възраст до 12 години, което ще надгради теоретичните им знания с практически такива.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.11.2016 г.
На 3ти и 4ти декември 2016 ще се проведе семинар за обучение на треньори и студенти по вид спорт и педагогически кадри в системата на образованието.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.11.2016 г.
На 15 септември 2016, в Брюксел, Белгия се проведе знаковото събитие на Европейската комисия във връзка с Европейска седмица на спорта. Европейска седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, която се провежда в периода 10 – 17 септември 2016 в държавите – членки, като във всяка държава дейностите се осъществяват от Национални координатори /в България – Министерство на младежта и спорта. Събитието събра спортни ръководители на различни нива и от различни по вид и род организации, като основната тема, която бе разглеждана бе доброто управление в сферата на спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.11.2016 г.
За много хора спортът и образованието са в рязка опозиция. Едното е тривиално, другото – сериозно. Едното е игра, а другото – работа. Това разделение, което има своите корени в историческото и философско минало на Европа, може да се види ясно в областта на образованието, където на спорта (на физическото възпитание) често се приписва нисък статут, ограничен период от време в учебните програми и недостатъчни ресурси (link is external). За много родители спортът и другите организирани форми на физическа активност трябва да имат все по-маргинална позиция в рамките на образованието, за да може пораствайки, децата им да се съсредоточават върху "важните неща" в училище – тези неща, които ще ги доближат до професионалното обучение, до висшето образование или до работата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.11.2016 г.
На заседание на Управителният съвет на Конфедерация защита на здравето, което се проведе на 01.11.2016, "Асоциация за развитие на българския спорт" бе приета за член на пациентското обединение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.10.2016 г.
В периода 24 – 29 октомври 2016, в Будапеща, Унгария се проведе Семинар за изграждане на партньорство за Обучение чрез спорт. Този семинар бе ключово събитие за процесите на развитие и популяризиране на методологията „Обучение чрез спорт“, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност - „Обучение чрез спорт“. Събитието даде възможност да се планират дейности за развитие на методологията и експертите, които работят по темата, както и да се обособят последващите стъпки за разширяване на дейностите чрез нов етап на обучение на обучители, които да работят с методологията, разработване на нови активности за обучение чрез спорт, насочени към актуалните предизвикателства в обществото ни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.10.2016 г.
На 20 октомври 2016г., в гр. Петрич, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща „СпортИграция” 2.0. Събитието имаше за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките, които заедно да обсъдят възможностите за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България имаха възможност да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.10.2016 г.
Заяви участие в детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 4 декември 2016 – 12:00ч – 16:00ч, Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2016 г.
На 15 септември 2016, в Брюксел, Белгия се проведе знаковото събитие на Европейската комисия във връзка с Европейска седмица на спорта. Европейска седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, която се провежда в периода 10 – 17 септември 2016 в държавите – членки, като във всяка държава дейностите се осъществяват от Национални координатори /в България – Министерство на младежта и спорта. Събитието събра спортни ръководители на различни нива и от различни по вид и род организации, като основната тема, която бе разглеждана бе доброто управление в сферата на спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2016 г.
Кандидатствай за участие във втора Национална младежка среща, която ще се проведе на 20 октомври 2016г в гр. Петрич. Второто издание на събитието ще се проведе в граничния град, който през последните месеци е обект на бежански атаки и в който сме планирали да представим инструментите за интеграция чрез спорт, както и да дадем възможност на младите хора от региона да обсъдят съвместно с взимащите решения възможните варианти за интеграция на местно ниво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.09.2016 г.
На 11-ти септември с подкрепата на Община Пловдив и Младежки център Пловдив за втора година в града под тепетата ще се проведе първото по рода си търсене на съкровища и легенди на открито в страната – TRACE – The Treasure Race Adventure. TRACE е спортно състезание, в което отбори от по 5-ма души преминават през редица физически и логически предизвикателства, за да намерят първи скритото съкровище.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.08.2016 г.
В периода 16.08-23.08.2016 година в испанският град Искар се проведе международен обмен „Здравословен начин на живот“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.08.2016 г.
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен курс, който ще открие значението на спорта като инструмент за обучение и превенция, насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на различните култури, правата на човека и на конкурентоспособността на местните общества. В последните години наблюдаваме увеличаване на агресията и насилието на младите хора в училищата и университетите. Ние вярваме, че ценностите, които спортът носи могат да помогнат за предотвратяване и борба с агресията в ранен етап чрез овластяване на младежки работници и спортни треньори да се справят с проблема чрез спортни игри.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.08.2016 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" взе участие в отбелязването на Международен ден на младежта 2016 - 12 август. За отбелязване на събитието, Министерството на младежта и спорта, съвместно с Център за развитие на човешките ресурси организира младежко изложение и концерт в най-младия столичен парк „Възраждане“!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2016 г.
През 2016 г. предстои да се осъществи третият сезон на TRACE – The Treasure Race Adventure, където отбори от по 5 човека следват улики, разчитат карти и загадки, преминавайки през поредица от физически и логически предизвикателства, за да достигнат до скрито съкровище. Състезанието ще се проведе през септември в София (18.09.16) и Пловдив (11.09.16), както и на черноморска територия – Бургас (03.09.16).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2016 г.
В периода 28 – 31 Юли 2016 в гр. Сасари, Италия, се проведе първа международна среща на консорциума, който ще реализира проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ в рамките на 18 месеца. Дейностите са насочени към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство ще бъде фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики. От страна на България, която е координатор на проекта, както и от всички други участващи държави ще вземат участие по четирима представители – координатор, спортен експерт, експерт изследвания и отговорник за политиките.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.07.2016 г.
В периода 28 – 31 Юли 2016 в гр. Сасари, Италия, ще се проведе първа международна среща на консорциума, който ще реализира проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ в рамките на 18 месеца. Дейностите са насочени към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство ще бъде фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики. От страна на България, която е координатор на проекта, както и от всички други участващи държави ще вземат участие по четирима представители – координатор, спортен експерт, експерт изследвания и отговорник за политиките.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.07.2016 г.
„Регламентирайте Доброволко” е кампания на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която е насочена към Народните представители в 43-тото Народно събрание. До всеки народен представител бе изпратена брошура, изготвена от АРБС, която разказва историята на доброволеца Доброволко, който прави добро и помага на всички, които имат нужда от неговата подкрепа. Но в нормативната база, Доброволко почти не съществува, като изключим няколко параграфа в Закона за младежта. Последните дебати по темата в България бяха през 2013 година, когато в Народното събрание бе входиран втори проекто – закон за доброволческата дейност и от тогава до настоящия момент организациите, които работят с доброволци и самите доброволци очакват регламентиране на дейностите си.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.07.2016 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ работи целенасочено през 2016 година, за да покаже възможности за борба с това социално напрежение чрез спорт с редица дейности, сред които – Национална младежка среща „СпортИграция”, в която през май 2016 събраха млади хора от различни групи, включително и мигранти, за да покажем възможностите за интеграция чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.07.2016 г.
Младежки обмен „Здравословен начин на живот” Период: 16 – 22 август 2016 Локация: Искар, Валядолид Участници: 7 участника от всяка държава – 6 младежи на възраст 18 – 30 години и 1 лидер на групата. Участващи държави – България, Испания, Словакия, Португалия, Италия, Румъния Работен език: Английски език
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.07.2016 г.
65 млади европейци обсъждат интеграцията чрез спорт в София по време на младежки обмен, организиран от „Асоциация за развитие на българския спорт”. Мероприятието стартира на 02 юли и ще продължи до 09 юли, като в международния младежки обмен участват 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.06.2016 г.
В периода 02 – 09 юли 2016г, „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе международен младежки обмен, в който ще вземат участие 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави. По време на мероприятието, представители на България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания ще обменят идеи, опит и практики как спорта да подобри интеграцията на имигрантите и различните малцинства в държавите ни. Мотивираните млади европейци, които бяха селектирани на база мотивацията им за участие ще осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.06.2016 г.
Цветно и забавно протече Фестивалът на здравето, който се проведе през почивните дни (11 и 12 юни 2016) в Южния парк в столицата. На него хиляди посетители можеха да разгледат множество продукти, свързани с балансирания начин на живот и да чуят лекции на специалисти в областта на здравето и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.06.2016 г.
Пресконференция 13 юни 2016, гр. София Пресклуб "България" Тема: Интеграция чрез спорт
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.06.2016 г.
МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните) и СОУ "Димитър Маджаров", гр. Маджарово организираха празник за децата с рисунка на асфалт и спортни забавления. "Асоциация за развитие на българския спорт" подкрепи празника на децата и предостави книжки, стикерчета "Аз спортувам" и диплянки, които организаторите раздадоха заедно с грамотите на участниците.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2016 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” създаде платформата www.sportigration.com, която ще представя добри практики за интеграция чрез спорт от България и света.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2016 г.
В периода 18 - 19 май 2016 година, Национална спортна академия "Васил Левски" проведе четвъртото издание на своята регионална научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“. Конференцията има за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на сигурността при провеждане на спортни събития, както и осъществяване на професионални дискусии по актуални европейски и международни политики – борба срещу насилието на стадионите, противодействие срещу уговаряне на мачове, анти-допинг мерки, противопоставяне на хулиганството и расизма в спорта, както и на злоупотреба със спортисти (особено деца и младежи), оцеляване и самозащита и др.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
next