Проект: SMS

Международно футболно обучение #SMS се проведе в София
12.10.2023 г.
Международният семинар "Strong Mind for Success" #SMS се проведе в София, България в периода 09 – 12 октомври 2023 и предостави на участниците от България, Италия и Словения възможността да подобрят знанията си в областта на менталното здраве на младите спортисти, като същевременно осигури платформа за създаване на мрежи за бъдещи дейности по темата.
Всяка партньорска организация (България, Италия, Словения) участва с 6 души - 1 мениджър на проекта + 5 футболисти/държава (възраст на участниците от 13 до 18 години. Международният семинар #SMS бе посветен на обучението на млади футболисти по въпросите на менталното здраве и как холистичният подход може да бъде приложен в тяхното професионално развитие, като в него взеха участие и български футболисти от Детско-юношески футболен клуб НАЦИОНАЛ и Футболен клуб "НСА".

Двудневното обучение "Strong Mind for Success" #SMS включваше презентации и експертна перспектива по темата от:

• Диян Атанасов - Специалист комуникации в Infopulse Bulgaria, бивш футболист и създател на концепцията на проект SMS;
• Предизвикателства пред менталното здраве във футбола - доц. Корнелия Найденова, доктор, преподавател в НСА "Васил Левски";
• Психика на шампиони – гл. ас. Иван Иванов, доктор, преподавател в НСА "Васил Левски", психолог в Българския футболен съюз, преподавател по психология в Футболната школа на УЕФА;
• Следвай мечтите си във футбола - Християна Гутева - български футболен и международен съдия, рефер № 1 на България сред жените през 2018 година.

В рамките на обучението бяха включени лекции, както и работни групи, в които участниците активно дискутираха по темата и създадоха мотивационни материали за техни връстници в сферата на футбола. Участниците в международното обучение #SMS гледаха и анализираха филм за женски футбол в Пакистан Goal to a Dream и проведоха и съвместна тренировка с Футболен клуб "НСА".

SMS – Strong Mind for Success (Силен ум за успех). #SMS е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да изгради капацитета на съвременните спортни организации в областта на информираността и грижите за менталното здраве на младите спортисти. Проектът „Strong Mind for Success“ предоставя иновативно обучение за това как менталното здраве може да допринесе за успешното развитие на младите футболисти в България, Италия и Словения.

Проектът използва информацията, събрана от целите и политиките на Европейските планове за действие в областта на менталното здраве и се фокусира върху информираността на младите футболисти относно значението на менталното здраве. Целевата група на проекта са млади момчета и момичета (на възраст до 18г), тъй като този възрастов период е от решаващо значение за психологическото развитие на спортистите. Актуалността и нуждата от такъв проект се подкрепят от оскъдните данни не за това какво е влиянието на спорта върху менталното здраве, а по-скоро обратното. По време на проекта ще бъдат анализирани и аспектите на това как можем да използваме менталното здраве, за да подготвим играчите и да постигнем качествени резултати на терена и, надяваме се, на професионално ниво. С настоящия проект целим да доразвием уменията на мениджърите за това как да подхождат към психичните аспекти на своите играчи, и се надяваме, че с помощта на експертите по психично здраве и ще въведем по-цялостен подход към подготовката на футболистите.

Основни резултати на проект SMS:
• Онлайн платформа, свързана със значението на менталното здраве в спорта;
• Практическа фаза на разработване на нови проектни идеи през целия период на проекта;
• Осъществяване на качествени образователни и изследователски дейности, насочени към развитието на менталното здраве на младите футболисти.

Продължителност: 24 месеца
Партньорство: 3 различни държави от ЕС – организации с богат опит в областта на спорта с ноу-хау за управление на проекти, което могат да предадат – Асоциация за развитие на българския спорт (координатор), L'ORMA от Италия и спортен клуб Endorfin от Словения. Повече информация за проекта: www.sportsuccess.org