Проект: CHEER

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CHEER СЕ ПРОВЕДЕ В КАТОВИЦЕ, ПОЛША
01.04.2022 г.
В периода 30 март – 01 април 2022 в Катовице, Полша се проведе първа среща в рамките на инициативата CHEER, която има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа. Тези проблеми имат пряко влияние върху тяхното образование и професионално развитие. Освен това, в момента не сме в състояние да предвидим всички ефекти, които настоящото положение ще има в бъдеще. Сигурно е обаче, че това ще бъде негативно преживяване за едно цяло поколение, което се нуждае от подкрепа и нова енергия, за да преодолее трудностите. Групата, която също изпитва много от гореспоменатите затруднения са младежките работници, които се сблъскват с проблеми с менталното си състояние, но и с липсата на подходящи образователни средства и умения.
Проект CHEER има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Планираните дейности ще свържат две отдалечени зони: здраве и креативност, в една холистична младежка програма. Оста на проекта е подходът към съвременните предизвикателства, които са свързани с менталното здраве и водят до бърнаут, депресия и социална неактивност. Средствата за справяне с тези проблеми, които предлагаме на младежите, са креативност и изкуство, защото те предлагат спокойствие, но и внасят промени в професионалния и личния им живот. Ефективната подкрепа за младите хора изисква нови компетенции от преподавателите и прилагане на иновативно образование. Проектът има за цел да предостави тези образователни инструменти и да повиши квалификацията на младежките работници.

Проектът ще продължи 30 месеца и ще бъде разделен на две основни дейности. Първата ще бъде инструмент за самопомощ, под формата на тесте карти – CHEER КАРТИ, насочен директно към младите хора и съдържащ иновативни и разнообразни дейности, които развиват креативността и подобряват менталното здраве. Картите ще бъдат тествани от младежите по време на младежки обмен, благодарение на което този резултат ще окаже влияние върху целевите групи от началото на проекта. Втората дейност ще бъде създаването на поредица от образователни аудиозаписи в социалните мрежи, посветени на проблемите на менталното здраве и включващи методи за стимулиране на креативността. Съпътстващ резултат ще бъде подобряването на компетенциите на младежките работници, обучителите и младежките лидери. Чрез образователните уъркшопи обучителите ще се научат да укрепват менталното здраве на младите хора, да диагностицират проблеми, да подкрепят групата и да стимулират креативността в неформален дух.

Проект CHEER е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и е основан на дългогодишното партньорство на полската асоциация „HOPP“ и Асоциация за развитие на българския спорт и включването на двама нови партньори Teatro Metaphora от Португалия и Mladinski Ormož от Словения. Партньорството представлява разнообразие от сектори и дейности, което ще улесни синергията през двете години на проекта, а в първата международна среща в рамките на инициативата взеха участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и Елица Дочевска, доброволец в организацията.