Проект: C ZERO SPORT CLUBS

АРБС проведе обучение C ZERO SPORTS CLUB
17.10.2023 г.
На 17.10.2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт проведе онлайн обучителен курс по проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). По време на обучителният курс бе презентирана, демонстрирана и дискутирана „Програмата за измерване на въглеродният отпечатък на спортни организации“, създадена за целите на проекта, както и получените резултати от проучването C ZERO SPORTS CLUBS, бъдещите цели и дейности по проекта, както и задачите и отговорностите на партньорските спортни организации. Консорциумът се състои от 7 партньорски организации от България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция.
Проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии) има за цел да насърчи малките европейски спортни клубове да разберат и да предприемат действия насочени към опазването на климата. Необходимо е спортните клубове да усвоят екосъобразен подход на управление, като започнат да използват дигитални инструменти и поемат отговорност за околната среда, тъй като за тях е особено важно да осъществяват местни дейности, които не са свързани само със спорт, като по този начин ще получат подкрепата на обществото. Чрез мрежата от спортни клубове без въглеродни емисии, която планираме да създадем, ще изготвим пътна карта за екосъобразни дейности, които ще планираме в бъдеще и ще прилагаме в рамките на спортните клубове. Тези дейности ще бъдат свързани с екосъобразното управление на спортните клубове, а именно: употреба на рециклирани материали, еко-лампи и велосипеди, както и организация на атрактивни дейности за засаждане на растения и др.

Проектът има за цел да създаде „Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии“: На първо място, ще бъде разработена програма за измерване на въглеродния отпечатък, която включва както екологични, така и спортни дейности, в зависимост от конкретните нужди. Програмата ще се прилага от спортните клубове. След като спортните клубове приложат тази програма като пилотна дейност, тя ще се превърне в приложение за измерване на въглеродния отпечатък, което ще се използва от по-голям брой спортни клубове. Ще бъде създадена и мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии, в която употребата на разработеното приложение ще бъде задължителна. Чрез тази мрежа, измерването на въглеродния отпечатък ще се популяризира и все повече спортни клубове, а по-късно и неправителствени организации, ще се включат в нея. По този начин, като спортни клубове, ще изпълним отговорността си за борбата с изменението на климата.
Проект C ZERO SPORTS CLUB е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.