Проект: C ZERO SPORT CLUBS

Въпросник за спортни клубове C ZERO SPORT CLUBS
09.03.2023 г.
Проект „Carbon Neutral Sports Clubs Network – C ZERO SPORT CLUBS“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии) има за цел да насърчи малките европейски спортни клубове да разберат и да предприемат действия насочени към опазването на климата. Необходимо е спортните клубове да усвоят екосъобразен подход на управление, като започнат да използват дигитални инструменти и поемат отговорност за околната среда, тъй като за тях е особено важно да осъществяват местни дейности, които не са свързани само със спорт, като по този начин ще получат подкрепата на обществото.
Чрез мрежата от спортни клубове без въглеродни емисии, която планираме да създадем, ще изготвим пътна карта за екосъобразни дейности, които ще планираме в бъдеще и ще прилагаме в рамките на спортните клубове. Тези дейности ще бъдат свързани с екосъобразното управление на спортните клубове, а именно: употреба на рециклирани материали, еко-лампи и велосипеди, както и организация на атрактивни дейности за засаждане на растения и др.

Проучването C ZERO SPORTS CLUBS е създадено с изследователска цел, в рамките на проект "Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии" (C ZERO SPORTS CLUBS), ERASMUS-SPORT-2022. Въпросникът съдържа различни гледни точки за настоящите въглеродни емисии на спортните организации/клубове. Събраните данни ще бъдат използвани само за научни цели, за да се разработи програма за климатичния отпечатък на спортните организации/клубове в проекта.

Вашето доброволно участие е от съществено значение. Можете да се оттеглите от него по всяко време, а въпросникът отнема между 5 и 10 минути и е наличен в линка по-долу:

Въпросник за представители на спортни клубове/организации