Предстоящо

Младежка спортна доброволческа академия
24.03.2014 г.
Асоциация за развитие на българския спорт организира дискусионно обучение за младежко доброволчество в спорта по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия.
Цел на обучението:
Обучението ще бъде проведено чрез използване на неформалното образование и различни активности с цел популяризиране и промяна в младежката политика за доброволчеството в спорта, комуникативни, социални и спортни игри. Чрез изграждането на неформална и креативна обстановка участниците ще бъдат стимулирани да дебатират по различни теми.

Експертите и отговорните за политиките лица ще имат възможност да подобрят информираността си за вижданията и нуждите на младите хора по проблемите на младежкото доброволчество в спорта. Младите хора, от своя страна, ще получат възможност да разберат по-добре динамиката на процесите по вземане на решения, които дават отражение върху тяхната спортна практика и могат да окажат въздействие, чрез съгласувани препоръки, върху предстоящи решения на европейско ниво. Представителите на публичния сектор ще имат възможността да получат от първа ръка обратна информация за интересите и пречките на младежите за активен начин на живот и доброволчество в спорта.

Участници:
50 души, младежи на възраст 18-30 години.

Условия за участие:
Подаден формуляр за участие в срок до 24.03.2014 г. на електронна поща: info@bulsport.bg. Селекцията ще бъде извършена в срок до 28.03.2014г. и участниците ще бъдат уведомени за резултатите. След потвърждение от страна на участниците е задължително присъствието във всички модули на обучението.

Признати разходи:
„Асоциация за развитие на българския спорт” ще покрие на селектираните участници разходи за 4 нощувки в двойна/тройна стая в посочения хотел в гр. София, изхранване съгласно програмата, транспортни разходи от местожителството на участника до София и обратно с публичен транспорт (автобус, влак, съгласно представени документи за двупосочно пътуване), организация на семинарните и практически прояви съгласно приложената програма. Разходи за нощувки и транспорт на участници от гр. София не се покриват.

Забележка:
Организаторите си запазват право за промени в програмата, ако това се наложи по независещи от тях причини.

Документи за участници могат да бъдат свалени тук:
Предварителна програма: сваляне
Формуляр за участие: сваляне