Проект Младежко доброволчество в спорта

Семинар за Младежко доброволчество в спорта – Сандански
05.06.2014 г.
Асоциация за развитие на българския спорт организира семинар за младежко доброволчество в спорта по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия, който се състоя в Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” и взеха участие ученици от гимназията и от спортното училище в града.
Близо 50 човека бяха запознати с доброволческите дейности в спорта, както и с методологията Образование чрез спорт. Учениците от две училища в Сандански придобиха знания и умения за работа в екип, организация на спортно мероприятие, добри практики в сферата на спорта и доброволчеството от Европа и България. С това обучение екипа на АРБС постигна и една от целите в проекта, а именно запознаване на младежите в различни населени места на страната с доброволческите процеси и спортните дейности. Бяха използвани неформални методи на обучение и бяха симулирани ситуации, в които ролите на възрастни и младежи бяха разменени и младежите бяха поставени в ситуации на взимащи решение отговорници за политики, което е една прекрасна практика, отговаряща на програмата за припознаване на процесите за взимане не решение в държавната и местна власт от страна на подрастващите.

Обратната връзка на учениците и участващите в обучението преподаватели бе отлична, като в тях се забелязва и градация в натрупаните знания преди и след обучението. Бе изразена благодарност от участващите преподаватели, и в частност от Г-жа Наталия Стойчева, която поздрави екипа на АРБС, провел обучението. Йоанна Дочевска, председател на асоциацията, Ивайло Здравков, член на УС на АРБС и Константин Занков, координатор европейски проекти в АРБС, пък които привлякоха вниманието на младежите и провокираха интереса им към темата. Бяха поети ангажименти и за бъдещи съвместни проекти със спортното училище в града, представител на което беше Г-н Методи Христов.