Проект Младежко доброволчество в спорта

Изостря се необходимостта от нормативна рамка на доброволчеството
29.05.2014 г.
На 29.05.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе пресконференция по проект "Младежко доброволчество в спорта - България". Проекта е финансиран по програма „Младежта в действие” на Европейската комисия и има за цял да събуди общественото внимание по проблемите на доброволчеството в спорта и да обърне внимание на развитието на доброволческа култура. Повече информация за проекта: http://www.bulsport.bg/i.php/yia_youth_volunteers.html
”По време на мероприятията, които преминаха с огромен успех до момента бяха обхваната над 200 младежи, както и бяха проведени редица обществени обсъждания с представители на национална и местна власт. Голяма част от доброволците, които преминаха през „Младежка спортна доброволческа академия” вече са доброволци на големи спортни форуми, организирани в България и са силно мотивирани да продължат да трупат знания и умения чрез доброволчество. Основния проблем, който се очертава към момента е нарастващо желание сред младежите да се включват в доброволчески инициативи, на фона на липсваща нормативна уредба в сферата, която да регламентира отношенията им с организациите, в които доброволстват и признаването на натрупаните знания и умения пред бъдещи работодатели. Тези проблеми трябва да се решат максимално бързо на фона на нарастващата безработица и възможностите, които доброволчеството дава за придобиване на трудови навици, правещи младите доброволци по-конкурентни на пазара на труда.” заяви Йоанна Дочевска – председател на АРБС.