Проект Младежко доброволчество в спорта

Кръгла маса за младежко доброволчество във Варна
16.05.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” проведе на 16 май 2014 в гр. Варна кръгла маса „Младежко доброволчество в спорта” по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия.
В мероприятието се включиха над 35 души, представители на Община Варна, неправителствения сектор, младежки организации, спортни организации. Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Константин Занков – координатор на проекта представиха дейностите на АРБС. Представени бяха и резултатите от проведеното преди броени дни събитие по проекта „Младежка спортна доброволческа академия”, от което 20% от участниците вече са реални доброволци на мащабни спортни форуми, провеждани в България. Г-жа Лилия Христова, директор на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" сподели добрите практики на Община Варна в сферата на доброволчеството, които са вече с 10 годишна история. „Варна е първенец в доброволчеството, като този приоритет се развива и в кандидатурата на Варна за европейска младежка столица през 2019, по време на която ще има необходимост от много доброволци за реализация на дейностите. Принципите на доброволчеството са залегнали в Закона за младежта и са базисни за правилната доброволческа дейност. Доброволчеството няма цвят и партия, то е ангажимент на обществото” – добави Христова. Пламен Георгиев от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” даде отлична оценка на доброто управление на политиките в сферата на доброволчеството, които Община Варна развива и сподели опит, че практическите умения, натрупани по време на доброволчество са по-трайни и ефективни от теоретичната подготовка на младите хора. Отчуждението на младите хора в един момент ще доведе до пораждане на необходимост за социализация чрез доброволческа дейност. – допълни Георгиев.

Нора Стефанова, представител на Варненски младежки фестивал – една от най-активните младежки организации във Варна сподели добри практики за работа между НПО и местна власт в сферата на доброволчеството, като утвърди факта, че интересите на младите хора трябва да са водещи при работата с доброволци. Добрата координация с администрацията дава възможност за конкретно изпълнение на каузите ни. Денислав Георгиев от спортен клуб „Юначе” представи личен опит от преминаване към заетост чрез доброволчество, като според него ако имаш прекарани 10 000 часа в дадена дейност – ставаш експерт. Ако си експерт, няма как да останеш без работа и стимулира младежите да станат експерти чрез доброволчество и трупане на знания и умения посредством доброволен труд.

След дискусия, участниците в събитието се обединиха около тезите, че трябва да бъде инициирана дискусия в Народно събрание по темата за доброволчество и около факта, че основното качество, което един доброволец трябва да притежава мотивация и желание за усвояване на нови знания и умения. На местно ниво кръглата маса даде насока за изследване на корпоративно социалната отговорност на територията на Община Варна и връзката му с доброволческата дейност.