Проект Младежко доброволчество в спорта

Продължава иновативната Доброволческа академия в спорта
24.04.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” продължава успешно стартиралото във вторник мероприятие „Младежка спортна доброволческа академия” по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия.
В третия ден на обучителния семинар, след силните емоции и активности на участниците в предишните два дни, те имаха възможност да се съсредоточат върху развитието на личните умения на всеки един от тях. Д-р Антонина Кардашева, обучител в този ден от мероприятието спомогна да се натрупат и утвърдят знания и умения в сферата на управление на времето, работата в екип, мотивацията и успешната комуникация, които са изключително важни за всеки доброволец. Младежите усвоиха иновативни техники в посочените сфери, опознаха се още по-добре и заработиха като цалостен екип. Повече от отлична бе оценката им за този наситен, но ползотворен ден.

В предпоследния ден на „Младежка спортна доброволческа академия” главен асистент Стефка Джобова от Национална спортна академия „Васил Левски” запозна аудиторията с европейските проекти в доброволчеството, като отговори на множество практически въпроси. „Инструментите за внедряване на политиките в европейски мащаб са програмите, базирани на приоритетите, заложени в основополагащите документи в сферата на спорта и доброволчеството” – добави тя. Доц. Сашо Евлогиев, председател на ВСК „Шумен” представи възможностите за доброволчество в спортен клуб, практическото функциониране на подобна организация, както и особеностите на ведомствения спорт. Димитър Тасев – „Дарко тийм” и Илия Илиев – БНТ 2 пък представиха конкретни подходи при маркетинг на спортно мероприятие и работа с медии, които са изключително важна част от едно успешно спортно мероприятие и практическите насоки, които те зададоха биха били полезни в практиката на всеки участник.

Впускайки се по-задълбочено в спортната тематика, асистент Ивайло Лазаров от НСА „Васил Левски” представи живота на едно спортно събитие от А до Я и предизвикателствата пред един млад доброволец по време на мащабно спортно събитие. Бе проведено и обучение по програмата на Международната федерация по лека атлетика – Детска атлетика, като тя бе теоритична в първата си част и практическа в следващата част от деня. Участниците в Академията бяха запознати с „игрите”, базирани на лекоатлетически дисциплини, през които деца на възраст 4 – 12 години преминават по забавен и интересен начин, за да се запали у тях любов към спорта и физическата активност. След като разиграха помежду си игрите, младежите се подготвиха за последния ден от „Младежка спортна доброволческа академия” – провеждане на практическо състезание по вече разучената методика на 50 деца от гр. София.