Проект Младежко доброволчество в спорта

Пресконференция - Проект Младежко доброволчество в спорта
17.03.2014 г.
На 17.03.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе пресконференция по проект "Младежко доброволчество в спорта - България". Проекта е финансиран от Европейската комисия и има за цял да събуди общественото внимание по проблемите на доброволчеството в спорта и да обърне внимание на развитието на доброволческа култура.
Повече информация за проекта: http://www.bulsport.bg/i.php/yia_youth_volunteers.html

“Доброволчеството измерваме основно в часове работа седмично, защото то не е регулярен процес, който се случва всяка седмица от месеца, а може да бъде дори ден на 2 месеца или цяла седмица, в зависимост от останалите ангажименти на доброволеца, както и от вида доброволчество, което полага – регулярно в спортен клуб или спорадично, по време на спортно събитие. Според изследванията на европейско ниво, дареното време за доброволчество е средно 6 часа на седмица. Това забелязваме в държави като Белгия (43% от доброволците в спорта доброволстват поне 6 часа на седмица), Германия (43%), Люксембург (41%), Холандия (39%), Португалия (39%). Най-нисък е процента е Полша (3%), следвана от България (6%) и Гърция (6%). С желанието си да събудим тази нужда да бъдеш добър в повече хора в България, ние от АРБС реализираме този проект, както и наблягаме приоритетно на доброволчеството в спорта в останалите дейности на организацията” заяви Йоанна Дочевска – председател на АРБС.

Един от основните акценти, който представителите на АРБС засегнаха бе предстоящото дискусионно обучение през месец април „Младежка спортна доброволческа академия”, за което могат да кандидатсват младежи до 30 години. Кандидатурите се подават до 24 март 2014 чрез сайта на организацията www.bulsport.bg