Проект Младежко доброволчество в спорта

Представяне на проект Младежко доброволчество в спорта в НСА Васил Левски
28.02.2014 г.
На 28.02.2014 Асоциация за развитие на българския спорт запозна студентите в Национална спорта академия „Васил Левски” с проект „Младежко доброволчество в спорта” по време на регулярна информационна среща, организирана от Студентски съвет на учебното заведение.
Студентите бяха запознати с фазите на проекта, както и с възможностите за включване на младите хора в него и бяха мотивирани да бъдат активни участници в предстоящите мероприятия на проекта. Най-голям интерес се отбелязва за обучителния дискусионнен семинар „Младежка спортна доброволческа академия”, кандидатстването за която вече можете да откриете в секция Предстоящо.