Проект Младежко доброволчество в спорта

Кръгла маса Младежко доброволчество в спорта
18.02.2014 г.
В изпълнение на проект "Младежко доброволчество в спорта - България!“, Асоциация за развитие на българския спорт проведе кръгла маса в експертен състав за представяне на проекта, обсъждане на спецификите на младежкото доброволчество в разглежданата сфера, насоки и препоръки. В нея взеха участие всички „играчи” на терена на спортното доброволчество – представители на Министерство на младежта и спорта, Национална спортна ададемия „Васил Левски”, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, народни представители, представители на местната власт от София, Варна и Пловдив, неправителствени организации, спортни клубове, младежи.
По време на кръглата маса се обсъдиха проблемите на доброволчеството в България и в частност в спорта, бяха представени добри практики, обсъдени бяха етапи на проекта, който стартира с настоящото мероприятие. Важен акцент от събитието бе желанието на участниците да инициират предложение за включване на доброволчеството в спорта в Закон за доброволчеството, който предстои да бъде разгледан в Народно събрание.

Проекта се организира с подкрепата на програма \"Младежта в действие\" и е финансиран от Европейската комисия. Основната му цел е да проведе срещи между младите хора в България и отговорните за политиките. По време на разнообразните мероприятия над 200 младежи ще имат възможност да разберат по-добре процеса на взимане на решения в България и Европа, както и да допринесат за повдигане на общественото внимание за проблемите на доброволчеството в България.