Проект: Доброволчество за знания

Кандидатствай за участие в проект Доброволчество за знания
14.04.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници. Проекта има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения.

В основното събитие по проекта – обучение на младежки работници, което ще се проведе в периода 09 – 16 Август 2015, ще вземат участие представители на 10 държави, участващи в проекта: България, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, като общия брой на участниците е 40.


Основната цел на проекта е да се даде възможност на младите хора / младежките работници с новаторски начин за придобиване на знания и умения, с помощта на доброволчеството. Основната целева група ще бъде фокусирана върху доброволчеството в спорта, като иновативен подход за включване на повече млади хора в пазара на труда, чрез натрупване на реални умения и по този начин да им бъдат предоставени повече възможности за заетост. Трансферът на добри практики между Западна и Източна Европа, добрите практики, които ще се споделят по време на проекта ще дадат възможност да се намерят алтернативни методи за борба с безработицата сред младите хора чрез създаване на възможности за самостоятелна заетост и заетост чрез доброволческа дейност.

Кандидатствайте сега!

Линк за кандидатстване: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/volunteering-for-knowledge.4915/

Краен срок за кандидатстване: 20 май 2015