Проект: Доброволчество за знания

АРБС с одобрен проект Доброволчество за знания
13.01.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници. Проекта има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения.
В основното събитие по проекта – обучение на младежки работници, което ще се проведе в периода 09 – 16 Август 2015, ще вземат участие представители на 10 държави, участващи в проекта: България, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, като общия брой на участниците е 40.

Основната цел на проекта е да се даде възможност на младите хора / младежките работници с новаторски начин за придобиване на знания и умения, с помощта на доброволчеството. Основната целева група ще бъде фокусирана върху доброволчеството в спорта, като иновативен подход за включване на повече млади хора в пазара на труда, чрез натрупване на реални умения и по този начин да им бъдат предоставени повече възможности за заетост. Трансферът на добри практики между Западна и Източна Европа, добрите практики, които ще се споделят по време на проекта ще дадат възможност да се намерят алтернативни методи за борба с безработицата сред младите хора чрез създаване на възможности за самостоятелна заетост и заетост чрез доброволческа дейност.

Този проект се фокусира върху обучението на младите хора / социални работници / младежки лидери / обучители / спортни треньори, как могат да използват доброволчеството като мотиватор и начин за повишаване на пригодността за заетост в ежедневната си работа с младите хора.

Цели на обучението са:
  • Да се повиши знанието и да придобият нови преживявания за доброволчеството и доброволческата дейност в спорта като средство за признаване на умения и знания;
  • Развитие на потенциала на младите хора, за да улесни достъпа им до пазара на труда, както и да натрупат реални знания и умения и по този начин – да се увеличи младежката заетост.
  • За да се изяснят предизвикателствата пред доброволчеството в спорта по отношение на съдържанието и методологията, неформалното учене, културното обучение и въздействие върху местната общност;
  • За да се създаде мрежа от професионалисти (младежки лидери, социални работници и обучители), които работят с безработни млади хора и хора в неравностойно положение, и които използват доброволчеството като средство за образование и готовност да развива личното, социално и професионално израстване на младежите.

Доброволчеството е една от основните форми за активно участие в обществото и тя трябва да бъде утвърждавана в настоящата ситуация като ефективен инструмент за получаване на знания и умения, които ще направят младите хора по-конкурентоспособни на пазара на труда. Спорта от своя страна има силна социална, културна и развлекателна роля. Комбинирането на тези две теми ще повиши способността на младите хора да намерят бъдещата си реализация и да се развиват като активни членове на местната общност.
Затова ценностите на доброволчеството и спорта са основните в работните процеси на третия сектор, където тази тема могат да бъдат използвана, за предотвратяване на чувството на нетолерантност, социално изключване и маргинализация.