Проект: Спортни ценности за по-добра Европа

Иновативен тренинг „Обучение чрез спорт” се провежда в София
04.11.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” е домакин на международно обучение по проект "Спортни ценности за по-добра Европа". Проекта има за цел да се комуникира значението на спорта като образователен инструмент за насърчаване на социалното включване.
В обучението, което ще се проведе в периода 01 – 08 ноември 2014, и в него участват представители на 9 държави: България, Великобритания - Шотландия, Испания, Румъния, Гърция, Хърватска, Малта, Италия, Турция, като общия брой на участниците е 29. Методологията „Обучение чрез спорт” има за цел да даде добавена стойност на неформалното обучение и да предложи вариант, в който обучаемите получават знания за ума, чрез физическа активност.

В първите два дни на обучението, участниците имаха възможност да се запознаят с ценностите в спорта и как да обучават младежи и деца на тяхната стойност, чрез специализирана методология на спортни игри. Част от спортните сесии се проведоха в новата мултифункционална спортна зала „Овъргаз арена”, а част от практическите сесии са в открити пространства, което ги прави достъпни за провеждане във всяка среда. Участниците имат възможност както за теоритични сесии, така и за възможност да опитат самите те упражненията, които в бъдеще могат да ползват в спортната си практика като треньори и младежки работници.

Международните обучители, които провеждат обучението дават отлична оценка на организацията до момента, на нивото на участниците, условията за провеждане на обучението, както и на възможността да представят методологията „Обучение чрез спорт” в България, която дава нова преспектива на неформалното обучение.

Тренинг курса е изпълнение на един от приоритетите на „Асоциация за развитие на българския спорт” през 2014, а именно – популяризиране на методологията на местно ниво.