Проект: Спортни ценности за по-добра Европа

„MOVE&Learn” - Прекрасен източник на вдъхновение за за обучители, работещи за образование чрез спорт
10.09.2014 г.
Интервю със Сьорин Буруиана (в центъра на снимката), координатор на ETSMoveandLearn общност


В резултат на финансиран от ЕС младежки проект, Обучение на обучители и поредица от други събития, Международната асоциация за спорт и култура /ISCA/, на която АРБС е пълноправен член, разработи наръчник за Образование чрез спорт /ОЧС/ - „MOVE&Learn” през 2013 г. Това интерактивно ръководство даде повод за цяла нова общност от млади хора, които използват методологията и за насърчаване на този метод на неформалното образование в Европа. Тази общност се нарича ETSMoveandLearn общност.

ISCA говори със Сьорин Буруиана, който е работеше активно по проекта, когато се роди идеята за ръководството и който сега е обучител на свободна практика, за това как той вижда стойността на ръководството и как то довело до развитие и устойчивост на първоначалния проект, по който е създадено.

В. Какво е ETSMoveandLearn общност и каква е вашата роля в него?

О. Общност ETSMoveandLearn е платформа за хора, които използват методологията "Образование чрез спорт" в техните дейности. Наричаме ги "Обучители ОЧС" и обичайната им профил е обучител, фасилитатор, младежки работник, мениджър на проект или спортен треньор. Аз бих се определил като координатор на тази общност, защото ние функционираме в този момент въз основа на изградено партньорство, без формална йерархия. Създаваме възможности за взаимна подкрепа на организациите, които биха искали да участват в развитието на общността чрез организиране на проекти, с които да кандидатстват за финансиране, да реализират курсове за обучение, семинари и да учат другите как да използват подхода на ОЧС правилно.

В. Как използвате наръчника „MOVE&Learn” в неформалното обучение на обучители, младежки лидери и треньори в масовия спорт?

О. Наръчника „MOVE&Learn” е прекрасен източник на вдъхновение за всеки обучител, фасилитатор или спортен треньор. Той обяснява конкретна методика, какво ОЧС е и какво не е (което означава, че се разграничават от "Обучение за спорт" и "Обучение от спорт") и предлага конкретни образователни дейности, обяснени стъпка по стъпка. Много членове на общността го използват за своите събития. Аз също го използвам, за да се повиша осведомеността, че неформалното образование е доста статично в този момент, тъй като то се осъществява от много организации и институции. Има твърде много мозъчна активност и физическата активност се игнорира. Това може да има отрицателни резултати, особено в курс на обучение с продължение от една седмица.

Организирахме редица семинари за няколко международни организации, в които използвахме ОЧС и съм получил много положителни отзиви. За да ви дам един пример, през август участвах в 3-седмично обучение на обучители - програма организирана от MS ActionAid Дания в Копенхаген на високо квалифицирани преподаватели от цял свят. Проведох полудневна сесия на ОЧС и в края на деня един обучител призна, че се е почувствала, че един нов обучителен свят се е отворил пред нея.

В. Смятате ли, че е ценен инструмент?

О. Аз не само го намирам за ценен инструмент, а мисля, че не трябва да липсва от инструментариума на всеки опитен обучител. Ако някой твърди, че ученето е цялостен процес, то използвайки нашето тяло, докато се учим е много важна част от процеса. А аз не знам по-ефективен подход от ОЧС.

В. Какъв потенциал виждаш за методолгията, за да се използва от други организации или групи?

О. ОЧС е лесна за интегриране методология в почти всеки вид обучение. Но един обучител трябва да мисли творчески, и мисля, че повечето от нас се въртят в стари модели за обучение, които са придобили след няколко години опит. В обучението, което споменах преди, взех една дейност, която не използвана от един от моите колеги, спазих всички цели и етапите на обучението, но интегрирах физическа активност в него. Това показа на групата обучители как обучителните сесии могат да се проведат и по друг начин.

Потенциалът, което виждам е огромен - създаване на по-богато преживяване за участниците, чрез определяне на техните нужди по-добре и с помощта на различни методи, не само класическите презентации, пленарни и групови дискусии.

В. Може ли да ни разкажете за всички предстоящи курсове за обучение, които използват този подход?

О. Има няколко потвърдени дейности, които са организирани от членове на общността ни. „Асоциацията за диалог, култура и спорт” ще реализира "ETSPromo" в Румъния, през октомври, за да се насърчи подхода на ОЧС и да представи наръчника „MOVE&Learn” на участниците от 11 държави. „Асоциация за развитие на българския спорт” ще организира "Спортни ценности за по-добра Европа", през ноември. През следващата година ние ще се възобновим и една дългосрочна програма за международно управление на проекти, наречена YesWeRun. И още много други.

Вместо да правя дълъг списък, аз просто ще препоръчам на всеки, който се интересува от намирането на повече информация за методологията и общността ни, да провери страницата на общността в Facebook (https://www.facebook.com/ETSmoveandlearn/timeline) или Twitter акаунт ETSMoveandLearn, както и онлайн платформата за обучение MOVE & Learn: http://www.moveandlearn.org/

Източник: http://www.isca-web.org