Проект: Спортни ценности за по-добра Европа

Обучение чрез спорт за борба с агресията в училище
27.04.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се проведе на 25 – 26.04.2015г. в село Баня, Панагюрище. Основната тема, разгледана по време на семинара бе за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда, като спортните специалисти имаха възможността да научат нови практики, които се прилагат в Европа, да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт”, която да ползват в практиката си и да обменят опит от ежедневните си занимания с ученици с различни нужди и възможности. Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
Обучителната част бе проведена от Йоанна Дочевска - председател на АРБС и Ивайло Здравков - член на УС на АРБС, като бяха включени модули на теоретична подготовка и практически упражнения в двора на училището на село Баня, по време на които учителите имаха възможност да опитат ролеви игри за социализация и комуникация, които да прилагат с децата, с които работят. По време на сесиите, спортните специалисти бяха поставени в различни игрови ситуации, които им предоставиха възможност да осъзнаят необходимостта от приемане на различните, борба с агресията, уважение към останалите и съпричастност. Обратната връзка от събитието бе изключително положителна, като бе отбелязано, че подобни мероприятия трябва да станат традиция поради необходимостта от обмяна на опит между професионалисти и възможността заедно да открият решения на проблеми от ежедневието си.

Като част от приоритетите на АРБС за 2014 и 2015 година, "Обучение чрез спорт" бе използвана методология в редица обучения, които Асоциацията проведе до момента, като в екипа на организацията има редица обучени по време на обучения в чужбина треньори. През ноември 2014 година, АРБС бе домакин на международно обучение за младежки работници по проект "Спортни ценности за по-добра Европа", което обучи 29 експерти от различни страни да използват "Обучение чрез спорт" в ежедневната си работа.

Снимки от събитието: Тук