Проект: START NOW

АРБС е партньор в проект START NOW
04.01.2017 г.
START NOW – Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите
ПЕРИОД:
01.03.2017 – 30.11.2018

ПАРТНЬОРИ:
БЪЛГАРИЯ, КИПЪР И ПОЛША

ЦЕЛ:
Основната цел на проекта е да промотира здравословен начин на живот сред младите хора. Проектът ще бъде изпълнен в различни младежки организации с иновативни методи на неформално обучение за здравна култура.

Кратко описание
“Start now!: Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите” е проект, финансиран по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2. Основната цел на проекта е да промотира здравословния начин на живот сред младите хора и ще бъде изпълнен в периода Март 2017 – Декември 2018 в три Европейски държави – България, Полша и Кипър. Проектът ще бъде изпълнен в различни младежки организации с иновативни методи на неформално обучение за здравна култура.

Резултатите от приложените методи ще бъдат промяна в поведението на младите хора и повишено самосъзнание за здравословния начин на живот. Проектът ще бъде координиран от Здравно свързана организация за промоция и превенция "HOPP" от Ополе, Полша, в партньорство с Асоциация за развитие на българския спорт и Социална политика и действие от Никозия, Кипър. Осъществяването ще бъде направено след статистически анализ, изготвен сред участниците в проекта, който ще послужи за база за публикации, развити по време на проекта.

Чрез серия от международни среща, пилотен обучителен курс за младежки работници и в резултат – иновативна методика, базирана на модулна система и неформални обучителни методи за работа с младежи, ще можем да приложим резултатите в различни младежки организации и институции в държавите – партньори в проекта.

Иновативната методология ще бъде прилагана чрез неформално обучение в Неформално обучителни центрове (Non formal Education Centres – “NEC”), ръководени от партньорските организации. Основната цел на тези центрове ще бъде разпространение на резултатите сред местни младежки организации. Методологията ще бъде подробно описана и предоставена на Европейските институции.

За да бъде максимално достъпна информацията от проекта, ще бъде създаден и интерактивен младежки портал. В края на проекта ще се състои международна конференция и Отворени дни в държавите – партньори по проекта, за да бъдат максимално видими резултатите от него.

ИНОВАТИВЕН МЕТОД НА НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

1. Метода ще съдържа 4 тематични блока, всеки от тях съставен от 5 модула (общо 20 модула). Темите на модулите ще бъдат, както следва:

• Здраве и околна среда (5 различни модула)

• Здравословна диета (5 различни модула)

• Промотиране на здравето и превенция на заболявания (5 различни модула)

• Физическа активност (5 различни модула)


2. Всеки от модулите ще съдържа 4 части, които ще бъдат свързани чрез различни методи на неформалното обучение:

• Тематични енерджайзери (могат да бъдат и различни активности)

• Уъркшоп с неформални методи по темата (как учим за темата?)

• Оценка (един избран метод, възможност да бъде ползван за всички активности),

• Разпространение (как да споделяме наученото, полезни активности за споделяне).

3. 3 нива на трудност за всеки от модулите

  • основно училище

  • гимназия

  • университет

РЕЗУЛТАТИ:

• Публикации
• Електронна платформа
• Неформално обучителни центрове

ПУБЛИКАЦИЯ
“Как да промотираме здравето сред младите чрез неформални методи на обучение”

ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА С ОНЛАЙН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
“Как да промотираме здравето сред младите чрез неформални методи на обучение”

Проектът ще създаде 3 Неформално обучителни центрове, които могат да обучават други организации. Те ще могат също така да сертифицират други организации като Неформално обучителни центрове и да издава сертификати за потвърждаване на капацитета да използват неформално образование по посочената методология.


ГРАФИК НА ПРОЕКТА

• 2017

Март 2017 – Стартиране на проекта, лого, постери, брошури.

Април 2017 – Първа среща по проекта в Полша.

Април – Октомври 2017 – подготовка на обучителната методология

Юни – Октомври 2017 – онлайн платформа

Юли 2017 – Международна среща в България „Техники за събиране на информация за анализиране на здравните нужди на младежите”

Септември – Декември 2017 – подбор на институции за прилагане на методите. Провеждане на анкетно проучване.

Октомври 2017 – Международна среща в Кипър „Неформални методи за промотиране на здравето”.

Ноември – Декември 2017 – развитие на методите, подготовка на онлайн курсовете.

• 2018

Януари – Февруари 2018 – Развитие на процедури за Неформално обучителни центрове. Анализ на резултатите от анкетното проучване.

Март 2018 – Международна среща за младежки лидери в Полша „Как да промотираме здравето чрез неформални методи на обучение?”

Април – Юни 2018 – Прилагане на методите, анкетно проучване след прилагане.

Юни – Август 2018 – Подбор на институции.

Август – Ноември – срещи с новите организации.

Август – Септември 2018 – подготовка на финални резултати и публикации.

Септември 2018 – Международна среща за оценка в България.

Октомври 2018 – Национална конференция в Полша/ Отворени дни в България и Кипър – 12-16.10.2018.

Октомври – Ноември 2018 – отчитане на проектните дейности.