Проект CORE

Тренинг курс: Разпознаване на домашното насилие, самоотбрана за жени в риск
18.01.2014 г.
Асоциация за развитие на българския спорт проведе тренинг курс за жени в риск „Разпознаване на домашното насилие, самоотбрана за жени в риск” на 18 януари 2014 година. Семинара се проведе в рамките на проект „CORE” по програма Грюндвиг в спортната зала по бойни изкуства на стадион „Раковски”.
Обучението, което бе практически насочено допринесе за повишаване на знанията и уменията на участниците в рискова ситуация. Смесена група от 20 души, на различни възрасти, взеха участие в редица симулации на реални ситуации, в които всеки би могъл да попадне. По време на курса бяха съчетани техники от бойните изкуства и самозащитата, както и бегови техники за напускане на застрашената среда. Наблегна се на различаването на наличието на домашно насилие, както и начините на справяне с него – самоотбрана или напускане на мястото, в което се намират застрашени. Лектори на събитието бяха Тони Петров – инструктор на Асоциацията за граждански права, полицейска и военна интервенция при ООН, главен инструктор в МВР, преподавател в НСА, VII джу джицу и Ивайло Лазаров – асистент в катедра „Лека атлетика” в Национална спортна академия „Васил Левски” и треньор по лека атлетика. Мероприятието бе реализирано с подкрепата на \"Спортна асоциация - МВР\". Обратната връзка, която получихме от участниците в обучението бе отлична и АРБС планира да продължи да работи в сферата на самозащитата, за да затвърди връзката между спорта и качествата, които спомагат за борбата с домашното насилие като самочувствие, дисциплина, контрол.

„CORE“ е проект на рамката на програма Грюндвиг, част от програмата „Учене през целия живот“, финансиран от Европейската комисия, изпълняван в партньорство от организации от 7 държави, сред които и България. Основната тема, засегната в проекта, е патриахатът - социална система, в която ролята на мъжа като основната фигура е в центъра на социалната организация. Въпреки че патриархатът като социална система вече не съществува в Европа, патриархалната идеология днес, както и в миналото, има силно влияние в обществото. Целта на проекта е да покаже как патриахалното мислене може да бъде преодоляно чрез разкриване и критично анализиране на проявленията му.