Проект CORE

Първа работна среща по проект CORE
09.10.2013 г.
Между 5.10 и 9.10.2013 се проведе първата среща в Curte De Arges, Румъния по проект„CORE“, финансиран чрез секторна програма Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание“.
Association for Intercultural Dialogue, Румъния като координатор по проекта беше домакин и на първата срещата, в която взеха участие: Forum Theatre- UK, Silale municipality’s administration- Lithuania, Provincia di Pesaro e Urbino – Italy, DEMOKRASİYİ SEVEN GENÇ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ- Turkey , To My Town Akniste- Latvia, Асоциация за развитие на българския спорт – България.
По време на срещата всички участници представиха своите организации, бяха обсъдени въпроси, свързани с методологията на проекта, бяха разпределени задачите и дейностите по проекта, датите на бъдещите среши по проекта. В понеделник, 07.10.2013, всички гости взеха участие в предаване в в телевизия Curtea De Arges TV, чиято цел е разпространяване на проекта , а също и да покаже неговото значение за общностите, на които принадлежат . Вторник, 08.10.2013 участниците бяха разделени на отбори и се опитаха да идентифицират с помощта на въпросник , проявлението на патриархално мислене в Куртеа де Аргес . Те обсъдиха проявата на патриархалния манталитет в ежедневието. В заключение можем да обобщим, че срещата беше изключиелно полезна и важна за уточняване на задачите и бъдещи активности по проекта.