Проект: WAYWARD

WAYWARD СЪБИТИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
01.04.2022 г.
На 01.04.2022 в София се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability“ (WAYWARD) – инициатива за изграждане на капацитет в сферата на младежта, включващa 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт).
Основния състав на консорциума включва балансирано представителство на организации, работещи конкретно с целевата група (млади хора с интелектуални затруднения) чрез образователната употреба на спорта и младежки организации с експерт по европейското измерение на използването на методологията на ОЧС с младежите със затруднения. WAYWARD се опитва да преодолее предизвикателството на социалното изключване и социалната стигма, изпитвани от младите хора с интелектуални затруднения в партньорските региони чрез международно сътрудничество.

В спортното събитие, проведено в София, взеха участие спортни специалисти в сферата на адаптираните спортове, както и младежи с интелектуални затруднения, които се насладиха на положителните емоции на спортните дейности и спортуваха заедно.

Проект WAYWARD в съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изграждане на капацитет в сферата на младежта.