Проект: Pickleball is a 100% inclusive sport

ПЪРВИ ТУРНИР ПО ПИКЪЛБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
10.05.2022 г.
На 10.05.2022г. в София, България се проведе четвърта международна среща по проект Pick4Аll – Pickleball is 100% inclusive sport, в рамките на която беше организиран и първи турнир в страната ни в този спорт. По време на събитието беше проведена демонстрация от спортни специалисти от испанската федерация по пикълбол, както и аматьорски турнир, в който участваха деца и младежи от столични училища, както и състезатели в Адаптиран баскетбол на НСА „Васил Левски“ и ползватели на социални услуги в ДПЛУИ, гр. Баня – Соник Старт. Събитието беше организирано съвместно от двете български организации, партньори по проекта – Асоциация за развитие на българския спорт и Бадминтон клуб RacketSpeed.
Пикълбол е нов, иновативен спорт, който дава шанс на всеки, независимо от неговата възраст, пол, религия, етнос или сексуална ориентация. Той се стреми да преодолява бариери и предразсъдъци. Пикълбол е съчетание от няколко спорта - тенис, бадминтон и тенис на маса, като това го прави идеален инструмент за интеграция и забавление.

Времетраенето на проекта е 18 месеца, като в него участват пет партньорски организации от четири Европейски държави - Белгия, България, Испания и Италия.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да се представи и популяризира спорта Пикълбол в Европа;
• Да се насърчи практикуването на физическа активност;
• Преодоляване на бариерите и предразсъдъците;
• Запознаване с положителните ефекти от физическата активност;
• Пикълбол да се представи като метод за интеграция;
• Повишаване на мотивацията при гражданите за извършване на физическа активност и спортна дейност.

Проект “PICK4ALL“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.