Проект Спорт в Европа всеки ден

АРБС с представяне в Европейски град на спорта 2017
26.06.2017 г.
На 26 юни 2017, Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) направи в Стара Загора презентация на дейността си, посветена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България. Презентацията се проведе от 13:00 часа в зала "Фоайе" на Община Стара Загора. По време на събитието бе представен и Слънчезар Цанков – дългогодишен спортен деятел, който от този момент ще бъде координатор на дейностите на АРБС в града.
АРБС е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2010 г., с основна цел устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в България, създаване на спортна култура, изграждане на доброволческа култура в спорта, утвърждаване на инструментите обучение чрез спорт и интеграция чрез спорт, добро управление в сферата на спорта.

Следвайки приоритетите си, АРБС работи целенасочено за създаване на спортна култура и любов към движението и спорта и се старае да популяризира дейностите си, достигайки до максимално много хора, които да се възползват от тях. Подробно бяха представени и дейностите по проект “European everyday of sport”, финансиран по програма “Еразъм+“, по който през септември 2017 в София ще бъде проведена международна спортна конференция. В събитието ще вземат участие отговорници за политиките в сферата на спорта за всички, както и над 120 спортни експерти от цяла Европа. Партньори на събитието в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия.