Проект Спорт в Европа всеки ден

500 хил смъртни случаи и 80 млрд евро разходи от липсата на физическа активност
16.12.2016 г.
Ниските нива на физическа активност сред децата и подрастващите в Европейския съюз са тревожни и стават предмет на все по-голямо безпокойство за отговорниците за политики на Европейско ниво, тъй като липсата на физическа активност е отговорна годишно за над 500 000 смъртни случаи и представлява икономически разход за над 80 милиарда евро. Образователната среда има особено важна роля: физическо възпитание е част от всички рамки на учебни програми в ЕС и е задължително в началното и средното образование.
Като цяло, малко под 70 часа годишно са посветени на физическото възпитание в образователните системи. Въпреки това, времето, определено за физическо възпитание е само около една трета от времето, посветено на чуждоезиково обучение и половината от това, отдадено на математиката. Общопрактикуващи или специалисти преподават физическо възпитание в началното ниво, специалисти за преподаватели е нормата в средното образование. Специализираните учители в началното ниво обикновено имат бакалавърска степен, а в средното образование половината от страните в ЕС изискват магистърска степен.

Изследванията показват, че финансирането за физическо възпитание в училищата е неадекватно, което от своя страна, се отразява в лошото качество и липсата на специфично оборудване в основното и средното образование - съответно 26% и 38% от анкетираните в страните от ЕС. Като се има предвид броя на часовете, които децата прекарват в училище и факта, че 80% от тях практикуват спорт само и единствено в училище, то тези образователни институции са повече от основни за насърчаването на физическата активност.

През май 2014 г, Съветът на Европейският съюз прие нов тригодишен план за спорта. За пръв път, финансова подкрепа за спорта е включена под формата на отделна глава в Еразъм+ - програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020. Разпределението на средствата е в размер на около 265 милиона евро за целия програмен период. През 2015 г. Европейската комисия стартира Европейска седмица на спорта с цел да се повиши осведомеността за ролята и ползите от спорта и физическата активност. На световно равнище образование чрез спорт или използване на спорта като образователен инструмент се насърчава от Международната федерация School Sport (ISF) чрез организиране на международни състезания, като например ISF Световни училищни първенства, Гимназияда, Пан-американски училищни игри, Европейски училища по футбол и азиатски ученически игри.

„Асоциация за развитие на българския спорт”, в синхрон с Европейските политики в сферата, организира и провежда редица кампании, инициативи, обучения и дейности за повишаване на спортната култура в България и създаване на предпоставки за регулярна физическа активност. Събитията, реализирани от „Асоциация за развитие на българския спорт” през 2016 и 2017 година и популяризиращи физическата активност и спортната култура са част от проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/, ко-финансиран от Европейската комисия, програма „Еразъм+” – Спорт – Стратегически партньорства в областта на спорта и Европейската седмица на спорта.

Партньори на събитието в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия.

Източник: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593559