Проект: SCAED

ВЪПРОСНИЦИ SCAED ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ НАВИЦИ ПРИ МЛАДИ СПОРТИСТИ
20.09.2022 г.
По статистически данни на Американската национална асоциация Анорексия и свързани с нея разстройства, през последните десетилетия случаите на хранителни предизвикателства и нарушения са се увеличили значително в целия свят, което предполага, че 9% от населението по света страда от някакъв вид хранително разстройство. Разпространението на тези проблеми в спортния сектор е изключително тревожно, тъй като спортистите са по-склонни да имат стремеж към перфектен външен вид и спортно представяне. Въпреки че професионалните спортисти разчитат на помощта на диетолози и психолози, които да ги напътстват, треньорите на спортисти на аматьорско ниво не винаги разполагат с необходимите знания и обучение, с които да идентифицират рисковото поведение и да му противодействат.

Екипът на проект SCAED е наясно с липсата на ресурси в спортния сектор, предоставящи на населението инструменти за превенция и противодействие, които да намалят разпространението на хранителните разстройства в Европа. Например, не съществува международен орган, който да отговаря за повишаването на осведомеността и насърчаването на обмена на добри практики между институциите. Проект SCAED (Спортната общност срещу хранителните разстройства), се опитва да навлезе в тази ниша, като първо идентифицира характеристиките на хранителните разстройства сред европейските спортисти на аматьорско ниво и второ, като създаде висококачествени материали (Наръчник и Карта на европейските организации), които спортните институции могат да използват (спортни клубове, асоциации, институции за обучение на треньори и др.) при борбата с хранителните разстройства. Изследването ще бъде трансформирано в доклад, който ще служи като основа за бъдещи изследвания и проекти, докато наръчникът ще бъде приложен на практика чрез уъркшопи, които в дългосрочен план ще помогнат на треньорите и семействата на спортистите с разрешаването на този проблем. В резултат на тясното сътрудничество на партньорите и участието на други заинтересовани страни в международно мултиплициращо събитие, ще бъде създадена Европейска спортна общност за борба с хранителните разстройства, която да насърчава бъдещи инициативи и дейности.

В рамките на първоначалното изследване по проекта, сме подготвили три въпросника – към треньори по вид спорт, родители и млади спортисти. Вашето доброволно участие в изследването е от съществено значение. Можете да се оттеглите от него по всяко време, а въпросниците отнемат около 15 минути и са налични тук:• Въпросник за хранителните навици при младежи:

• Въпросник за треньори по вид спорт относно хранителните разстройства сред младите спортисти:

• Въпросник за родителска оценка за хранителни разстройства сред млади спортисти: