Проект: Structured Learning for Awareness in Media

НАРЪЧНИК ПО ПРОЕКТ SLAM БЕ ПРЕДСТАВЕН НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
19.03.2022 г.
На 19 март 2022, в Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий" се проведе среща с неправителствени организации, по време на която бе представен проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“, който изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

В срещата взеха участие представители на организациите Неделно училище към храм "Рождество Христово" жк. Младост 3, БГ и Спорт за всички, Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА), които получиха копие от изданието и оцениха високо разработените обучителни материали, които могат да се ползват при работа с младежи за повишаване на осъзнатостта на младите хора относно фалшивите новини. Проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.