ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Three Points Shot to Health

АРБС е партньор в проект Three Points Shot to Health
09.11.2019 г.
Общата цел на проект Three Points Shot to Health е да планира специални тренировки по баскетбол за деца на възраст между 10 и 16 години. Силата и пъргавината, развита с плиометрична тренировка от най-ранна възраст, трябва да се подкрепят от специално подготвително обучение. Тези упражнения трябва да поддържат мускулите, които най-често се използват в спортове, при които са необходими добър баланс и по-голяма подвижност на ставите. В допълнение към силата, всички връзки, стави и мускули трябва да получат високо ниво на гъвкавост. След време рискът от увреждане ще намалее при укрепване и разтягане на тези части. Разбира се, желанието на младите спортисти да постигнат успех за кратко време, но е по-добре успехът да се забави за сметка на здравето. Младите спортисти не трябва да бъдат изключвани от състезания на високо ниво без да се вземе предвид биологичната им възраст и без да са напълно подготвени физиологично. Специално треньорите, работещи във възрастовия диапазон 10-16 г., са длъжни да получат специално спортно здравно обучение по посочената тема. Това обучение е жизненоважно за здравето на спортистите.

Конкретната цел на проект Three Points Shot to Health е да се споделят най-добрите практики за баскетбол и да се предпазят спортистите, особено най-младите, от опасности за здравето и осигуряване на безопасността им чрез подобряване на условията за тренировки и състезания.

Иновативните аспекти на този проект се състоят в нов подход към неформалното образование на обучители, за да се предпазят младите спортисти от неадекватна методика на тренировки.

Предложението е иновативно и в следните теми:
  • Обучение на треньорите за методите на тренировка с цел опазване здравето на младите играчи с подкрепата на физиотерапевти, спортни лекари, кинезитерапевти. Дейностите по проекта, включително местните, регионалните и националните дейности, ще предоставят възможност на спортните специалисти да работят заедно за здравето на младите баскетболисти;
  • Кратък филм, който включва млади хора, навлизащи в баскетбола, които да подготвят мускулите и ставите си специално за интензивни и трудни тренировки. Този филм ще бъде резултат, в който визуално се обясняват проучванията за увеличаване и укрепване на капацитета за движение на ставни и мускулни групи на млади играчи. Във филма ще има специални лечебни упражнения за най-честите наранявания и най-предизвикателните мускулни групи, особено в баскетбола.

Тези два иновативни подхода ще дадат възможност на проекта да постигне силно въздействие върху целевата аудитория. Проектът е достатъчен за обучение на треньори и за повишаване на осведомеността им на образователно ниво.

Основният екип на проекта се състои от координатора на проекта (кандидат Kargenc Club), проектни мениджъри (по 1 от всеки партньор), баскетболни треньори (от всеки партньор), 2 физиотерапевти, спортен лекар и кинезитерапевт. Екипът на проекта е специализиран в областите спорт, образование, мотивация, изследвания и иновации и упражнения. Те ще работят заедно при разработването на иновативна система на преподаване и прехвърляне на информация към целевите групи. Проектът има за цел да разработи практики за това как да се предотвратят нараняванията на младите баскетболисти, изправени пред еднакви предизвикателства в целия регион на ЕС.

Проект „Three Points Shot to Health“ включва четири държави (Турция, Хърватия, Италия и България) и е съ-финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз.