25.05.2020
Общата цел на проект Three Points Shot to Health е да планира специални тренировки по баскетбол за деца на възраст между 10 и 16 години. Силата и пъргавината, развита с плиометрична тренировка от най-ранна...
06.03.2020
В периода 05 – 07 март 2020, в София се проведе международна среща на партньорите по проек...
09.11.2019
Общата цел на проект Three Points Shot to Health е да планира специални тренировки по баск...