Партньорски проекти

Европейско загряване в Полша - незабравимо изживяване
24.10.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в младежки обмен по проект от програмата "Еразъм +" на Здравна организация за промоция и превенция "Хоп" - Полша. Темата на обмена е "Европейско загряване", а основната цел на проекта е да се свърже младите хора от Европа и да им даде възможност за активно ежедневие.
В периода 15 - 23 октомври, българската делегация в състав седем младежи на възраст 16 - 21 години и лидер на групата - Пламен Дочевски, представител на "Асоциация за развитие на българския спорт", представиха организацията в Полша. По време на обмена бяха засегнати теми за популяризиране на здравето чрез неформално образование, спортни събития, колективни игри и упражнения.

Младежкия обмен се проведе в Piwniczna-Zdrój, Полша и за 8 дни участниците от България, Полша, Кипър и Румъния, имаха възможност да се опознаят, ще направят презентации, ще проведат работни срещи и занимания на открито. Благодарение на проекта, младите хора се научиха как да се грижат за собственото си здраве и да следват принципите на здравословния начин на живот. Проекта има за цел и да донесе по-добро разбиране на проблемите, свързани със здравето и да помогне да се променят нездравословните навици на подрастващите.

Тук идва ролята на участниците, които да пренесат натрупаните знания в България, сред съучениците и приятелите си и да спомогнат за популяризирането на физическата активност и здравословния начин на живот.