Партньорски проекти

АРБС - партньор в проект ETS Promo
17.08.2014 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор по проект "Как да използваме Обучението чрез спорт в работата си с млади хора" или накратко "ETS Promo"
Общата цел на проекта е:
 • Да се въведе методологията "Образование чрез спорт" по-целенасочено в неформалното образование, за широк кръг от потенциални практикуващи (обучители, фасилитатори, младежки работници, които работят с и за младите хора, треньори по вид спорт), която ще се интегрира в техните ежедневни дейности.

 • Последваща цел е да затвърди международната ETSMoveandLearn общност, чрез ангажиране на нови индивидуални членове и организации / институции, с дългосрочен ангажимент.
В тази общност, АРБС е вече активен партньор и се надяваме, че общността ще се разраства като една стабилна платформа за партньорство.

Целите, насочени към участниците в обучението са:
 • Затвърждаване на ролята на "образование чрез спорт" във формалното и неформалното образование и спортните дейности;
 • Да опитат на практика дейностите от методологията "Образование чрез спорт", заложени в наръчника "MoveandLearn", както и обсъждане на възможностите за адаптирането му към целевата група на партньорите;
 • Обмен на добри практики в методологията "образование чрез спорт" между участниците;
 • Изграждане на нови партньорства;
 • Интегриране на участниците в ETSMoveandLearn общност;
 • Създаване на план за действие за бъдещи международни дейности с използване на "Образование чрез спорт"


Проблемите и нуждите, обхванати от проекта принадлежат към четири целеви групи:
 • Обучители и фасилитатори, които биха искали да разширят своя инструментариум с нови методологии и дейности, за да създават по-интереснен процес на обучение за младежки работници и млади хора
 • Младежки работници, които биха желали да развиват и усъвършенстват своите умения за работа с млади хора;
 • Спортни треньори, които биха искали да използват спорта и физическата активност като средство за обучение;
 • Неинтегрирани младежки групи, които биха могли да бъдат по-ангажирани местната си общност, като използват спорта като инструмент за социална промяна.

Дати на обучението:
 • 06 – 12 октомври 2014
Локация:
 • Клуж Напока, Румъния
Участници:
 • 2 души от всяка държава – партньор
Условия:
 • Организаторите поемат разходите по настаняване, изхранване, организация на обучението
 • Пътни разходи се поемат на 90% в размер до 180 евро
 • Такса участие: 30 евро на човек
Срок за кандидатсване:
 • 10 септември 2014

Подробна информация и кандидатстване – ще откриете на този линк:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7810785/ETSPromo/Call%20for%20Participants_ETSPromo.pdf