Партньорски проекти

АРБС взе участие в европейски спортен семинар
30.06.2014 г.
В период 28 – 29 юни 2014 в гр. София се проведе европейски семинар за установяване на контакти в сферата на спорта. Мероприятието бе част от проект „Здравословно развитие на децата и младежите чрез спорт” на Международна платформа за гражданско участие. Ивайло Здравков – член на Управителния съвет на АРБС все участие в мероприятието и представи текущите проекти на организацията.
Чрез методите на неформалното обучение, над 30 представители на различни организации имаха възможността да се опознаят и да открият къде и как могат да си бъдат полезни в бъдещи проекти и мероприятия. Представителят на АРБС представи добри практики от “Move week” 2013 – Европейска седмица на движението и спорта, както и резултати от проект „Младежко доброволчество в спорта”.

По време на мероприятието бе проведена и среща между екипа на Асоциация за развитие на българския спорт и италианските ни партньори от „Мине Ваганти” – неправителствена организация с опит в сферата и отличен партньор в предходни и настоящи проекти.