Партньорски проекти

Представители на АРБС взеха участие в обучение за проектни мениджъри
18.06.2014 г.
В периода 09 – 16 юни 2014 във френското градче Грасе се състоя втората част на обучението за проектни мениджъри YesWeRun, което стартира през 2013 година и ще продължи до 2015 година и има за цел да изгради екип от силни проектни мениджъри, работещи на национално и европейско ниво. По време на мероприятието бяха разгледани редица аспекти на проектния мениджмънт, като с оглед на нововъведените програми на ЕС след 1 януари 2014 година бяха отчетени новите тенденции за разработване и управление на проекти.
Екипът на АРБС – Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков и Деляна Мартинова представиха практическата фаза, която се изисква за продължаване след всеки етап на обучението и разработиха дейности за следващия етап, който ще бъде отчетен през 2015 година.

„Широк фокус по време на обучението бе даден на методологията „Обучение чрез спорт”, която все по-силно навлиза в работата на европейските ни партньори и следва да започнем приложението й и в България. Тя е базирана на спорта като инструмент за заучаване на нови знания и умения и на добавената стойност, която може да даде една спортна тренировка” – заяви председателят на АРБС Йоанна Дочевска.

Преди следващия етап на обучението, участниците трябва да защитят практика в сферата на проектния мениджмънт в международни проекти в рамките на една година.