Партньорски проекти

Кандидатствай за Обучителен курс Move On!
06.07.2017 г.
Move On! е международен обучителен курс, който ще се проведе в Лесно, Полша и ще бъде осъществен с младежки работници, използващи методи за неформално обучение. Спорт, игри, енерджайзъри и танци ще бъдат инструментите и методите за насърчаване на приобщаването. Използвайки опита и идеите на всички участници ще работим за това как да насърчаваме включването (в работата с младежи с по-малко възможности, по-специално: мигранти, млади хора, които са изключени, слабо социализирани). В проекта ще вземат участие 28 младежки работници от 9 различни държави - Полша, Гърция, България, Румъния, Франция, Испания, Португалия, Словакия и Италия.
Обучението ще се проведе в периода 26/08 – 03/09/2017 в гр. Лесно, Полша (на около 90 км от Вроцлав и Познан), в хотел Sandro Silver, in Leszno town, street Antoniny 11, 64-100 Leszno, който се намира на 10 минути пеша от центъра на града.

Обучителни цели на проекта:

Разработване и разбиране на понятието за младежи с по-малко възможности, разбиране на причините за тяхното изключване и въздействие на такива процеси в обществото. Ще научим повече за ограничените възможности, за спецификите на младежите от групата NEET, младежи и малцинства в неравностойно положение поради географски и икономически предизвикателства. Участниците ще имат възможност да научат нови подходи за работа с посочените целеви групи, както и как да преодоляват предизвикателствата им.
С този проект искаме да повишим качеството на работа с младите хора с по-малко възможности, да разберем техните нужди и даработим върху предизвикателствата, които обществото предлага. Ще разгледаме и възможности за увеличаване на нивото на интеграция и активно участие на младите хора в общността.

Участници:
  • 3 Младежки работници без ограничение във възрастта;
  • Баланс на половете 50:50;
  • Силна мотивация за участие в обучителния курс;
  • Свободно ползване на английски език;

Задължения на участниците:
  • Включване във всички обучителни дейности;
  • Подписване на договор с посрещащата организация преди мобилността (https://www.dropbox.com/s/lzyoggoh7xrywha/Move%20On%21%20participants%20agreement.pdf?dl=0)
  • Да проведат след приключване на мобилността 3 работни срещи/презентации с младежи с ограничени възможности, в която да ги запознаят с наученото. Срещите могат да се организират от всеки участник или от тримата участници заедно;
  • Да си подсигурят здравна застраховка или Европейска здравна карта.

Работен език:
Английски език

Практическа информация:
Пристигане: Неделя 26/08/17
Отпътуване: Събота 03/09/17
Пътни разходи: Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.

Разходи:
Покриват се всички разходи за настаняване и изхранване. Пътни разходи се покриват в размер до 275 евро на човек.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: 23/08/2017
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/t5jk3y9mc7ozjjt/Move%20On%21%20Participants%20Aplication%20form%20.doc?dl=0
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/5p1hsvr2jyiylqa/infopack%20Move%20On.pdf?dl=0

Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".