Партньорски проекти

Кандидатствай за младежки обмен Express yourself
07.06.2017 г.
Проект Express yourself е насочен към нуждите на младежите, от една страна, и от друга към нуждата на общността, в която те живеят. Проблемите, с които Европа се сблъсква – нуждата от информация и образование относно толерантността и социалното включване, се решават с използването на универсални инструменти като спорт, насърчаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене и насърчаване на полезни хобита.
Цел на проекта:
 • Здравословен начин на живот, физическа активност;
 • Увеличаване на социалната толерантност;
 • Насърчаване на спортните дейности сред младежите от общността;
 • Включване на млади хора в риск с партньорски асоциации;
 • Увеличаване на оперативния капацитет на асоциациите партньори при прилагането на мерки за социално приобщаване в ЕС
 • Създаване на мрежа за подкрепа в областта на младежта, партньорства по програмата Eразъм +

Къде и кога:

1.Местоположение: Крайова, Долж
Дати: 26 Юли – 4 Август 2017 г.
Тема: Толерантност и социално включване чрез спорт
Партньори: Румъния – посрещаща организация; България, Италия, Испания и Турция като изпращащи организации

Необходими ще са ви:
 • Удобни дрехи и спортно оборудване за открито / закрито;
 • Лаптоп (не е задължително), но поне един лаптоп за всяка група;
 • Хавлии, сешоар и всякакви други лични продукти, от които се нуждаете (шампоан, сапун и т.н.);
 • Традиционни дрехи, традиционни предмети, храна, музика и т.н. за междукултурната вечер;
 • Национален флаг - за спортните дейности;
 • Подгответе – енерджайзъри и забавни дейности за групата;
 • Всеки участник трябва да има застраховка за пътуване, която обхваща периода от престоя им в Румъния. Лекарства: в случай, че сте под лекарско предписание или вие се нуждаете от специално лекарство, по-добре да ги вземете със себе си или да се свържете с нас.

Настаняване:
Настаняването на участниците ще бъде в студентско общежитие – по 4ма човека от различни националности в стая, с баня на всеки етаж.

Храна:
 • 3 хранения на ден и 2 кафе/чай паузи. Почивка – според програмата на обучението.


Разходи:
 • Настаняването, изхранването и материалите по проекта са напълно поети;
 • Възстановяват се разходите за пътни в рамките на 180 евро на участник от България;
Възстановяването ще бъде извършено след приключване на мобилността, изплащане на разходите от страна на Румънските партньори и предоставяне от страна на участниците на фактурите / билетите и бордни карти;
 • Застраховката е задължителна за всички участници, но не се покрива като разход от проекта.

Участници:
 • 4 младежи на възраст 17 – 25 години (2 момчета + 2 момичета) и един лидер на групата, без възрастови ограничения;
 • Мотивирани да вземат участие във всички дейности по проекта;
 • 50% от групата може да бъде с познания в сферата на спорта, останалите 50% могат да бъдат без такива познания;
 • Поне един младеж с ограничени възможности;
 • Лидерът трябва да бъде на минимална възраст 22 години с мотивация за участие, опит в младежките дейности и спортните активности, с добро ниво на писмен и говорим английски език.


Кандидатстване:

• Срок за кандидатстване: 21/07/2017
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/yfhc9hurwbgphla/participant%20form3.pptx?dl=0
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/909vk5xdki02rmz/Info_pack%20YE%2012.pdf?dl=0

Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".