Партньорски проекти

Младежки обмен Dance your culture
14.05.2017 г.
В периода 04 - 14 май 2017, в Кипър се състоя младежки обмен Dance your culture, в който взеха участие 6 участника от България.
Междукултурното разбирателство е важно, когато говорим за Европа. Като се научат старите традиции и култури, ставаме по-наясно с нашата собствена идентичност и тази, която споделяме с други (европейски) страни. Този младежки обмен имаше за цел да изследва традиционните танци на пет европейски страни и да предостави възможност на младите хора с малко или никакъв опит в танците да получат повече знания за танците и в крайна сметка за Европа. Организаторите се фокусираха върху народни танци, тъй като идват от страни, които все още имат живи танцови традиции и вярват, че има много да споделят и да получат от това безценно наследство. Танците често се използват като основна форма на комуникация и допринасят за ефективно взаимодействие и премахване на езиковите бариери.

Пълна информация за проекта: http://www.bulsport.bg/i.php/partnerships_projects/view.html?nid=13460