Партньорски проекти

Кандидатствай за младежки обмен Opportunity в Португалия
02.05.2017 г.
Наименование на проекта: Възможности
Дата на проекта: 2 - 9 юни 2017 г.
Място: Лоуриня / Португалия
Участници: 38 участници, в проекта ще участват в 6 различни страни: Румъния, Испания, Португалия , Гърция, Италия и България.

ДЕТАЙЛИ НА ПРОЕКТА

Наименование на проекта: Възможности
Дата на проекта: 2 - 9 юни 2017 г.
Място: Лоуриня / Португалия
Участници: 38 участници, в проекта ще участват в 6 различни страни: Румъния, Испания, Португалия , Гърция, Италия и България.

ОРГАНИЗАТОРИ

ASSOCIAÇÃO (RE) ATIVA-TE:
Мисията на „Associação (Re) ativa-te“ е да допринесе за насърчаването на активното гражданство, за да участва в изграждането на общество с по-осведомени, социално ангажирани граждани и служители.

Идея е на проекта е промяна в процесите на местното развитие, като по този начин се насърчава активното гражданство, овластяването на гражданите, социалната справедливост и развитието на общността чрез партньорство и неформално образование.

Специфични цели на проекта:
Предприемачество - Да се промотират и прилагат иновативни проекти в партньорство и по устойчив начин, създадени чрез стимули, произтичащи от потребностите за по-справедливо общество.
Овластяване - Приемане на стил на управление с участието на повече участници, което води до по-голям потенциал и иновации. Активно участие на общността в процеса на управление.
Доброволчество – участие в услуга на обществото, насърчаващи местните, национални и международни доброволчески дейности и духа на солидарност. Признаване на ролята на доброволческата работа за увеличаване на социалната защита и удовлетвореността на гражданите за подобряване на тяхното социално, семейно и икономическо благосъстояние.Ключова дейност 1: Образователна мобилност на граждани "Възможност" Младежки обмен ПРОЕКТ
2 - 9 юни 2017 г. / Лоуриня - ПОРТУГАЛИЯ

РЕЗЮМЕ

Гражданин, който е безработен или изложен на риск от загуба на работа, потенциално е в риск от социално изключване. За да се избегне това положение, е от съществено значение да се повиши пригодността и адаптационните му възможности за заетост. Ето защо, ние се стремим да осигурим ресурсни лица, които да позволят на гражданите в риск да опознаят себе си и средата около тях, оценят по –правилно възможностите и с това да бъдат по- конкурентноспособни на пазара на труда.
Младежкият обмен "Възможност", посветен на основната тема - работа с младежи, безработица, като ще наблегнем най - много върху важността на развитието на уменията, както и на признаването на трансверсални умения, чрез удостоверения и сертификати или други официални документи.

Нашите цели са:
  • Опознаване на основните модели за ориентиране и консултиране за младите хора, които активно участват и променят своята общност.
  • Запознаване с признаването на компетенциите, включително придобитите извън официалната образователна система в съответствие с европейските насоки, за повишаване на осведомеността за значението както на формалното, така и на неформалното учене, както и на развитието на европейското гражданско образование.
  • Насърчаване на ученето през целия живот по параметрите, установени от Европейската комисия, за повишаване на знанията за Европейската система за кредитни системи за професионален обмен .
Като ресурси в проект „Възможности“ ще се обменят следните дейности: групова динамика, разговори, лекции, симулационни игри / семинари, културни игри и айсбрейкъри, кръгли маси, изложби, динамика, срещи, културни обиколки и вечери във всяка страна, развлекателни дейности и тн.
Работни методи
Нашият младежки обмен ще бъде проведен чрез неформално обучение, което означава, че обучението се основава на вашия опит, мотивацията и вашите нужди. По време на обмена ще се използват методи и инструменти на неформалното обучение, които осигуряват баланс между теория и практика, като презентации, работа в група, семинари, ролеви игри, упражнения и т.н.

Очакваме
• 6 участника от всяка страна- Испания, Гърция, Италия, Румъния и България.

По 5 младежи на възраст 18-30 години + 1 лидер, без възрастова граница. Всички участници трябва да са на възраст над 18 години.

Вашата задача по време на обмена е :

Представяне на вашата страна и вашата организация. Информация за ситуацията на основната тема в контекста на вашата страна. Традиционни храни и напитки за културна вечер. Знамето на всяка страна за междукултурната вечер е препоръчително.


ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  • Младежи, участващи в изпращащите организации, активни младежки работници и младежки информационни работници – английски език (поне на средно ниво), заинтересовани от основната тема на обмена и готови да разработят и работят по допълнителни проекти.

ТРАНСПОРТ

Пристигане: Летище Лисабон, 2 юни. (Преди 14:00 часа, моля, потвърдете данните за полета си). Отпътуване: летище Лисабон, 9 юни. (След 15:00 потвърдете данните за полета си).
Относно транспортирането от летището ще ви информираме, след като съберем информацията за полетите на всички участници, обикновено вземаме участниците на летището и ги довеждаме директно до мястото на провеждане на проекта с частен автобус.
  • Няма редовен автобус до Лоурия по всяко време.
  • Цената на частния автобус е много по-евтина за всеки участник, отколкото с автобус по редовната линия. Проверете това сами.
Цената на автобуса на организатирите е с цена на участник - 15 евро, тази цена включва взимане и връщане до летището , както и посещение в град Лисабон. Тези 15 евро не се включват в пътните ви разходи, защото не е обществен транспорт (правила на Националната агенция).

НАСТАНЯВАНЕ

Лоурия е португалски град в провинция Лисабон, с около 25,735 жители. Този град предлага достъп до основните градове на Португалия като столицата на страната - Лисабон, който е на разстояние само 63 километра.
Www.cm-lourinha.pt

Информация за настаняване
Това е най-добрият младежки хостел! Вие сте точно на брега на морето, сред природа, най-добрите вълни за сърфинг , чудесни места за риболов и гмуркане и безкраен брой дейности за всички вкусове и възрасти!
Ако времето е лошо, което може да се случи от време на време, винаги можете да посетите музея "Lourinhã" и да видите най-голямата колекция от фосилни динозаври в Иберийския полуостров.
Www.pousadasjuventude.pt/en/youth-hostels/areiabranca/

РАЗХОДИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Проектът "ВЪЗМОЖНОСТ" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и Програма Еразъм +. Разходите за настаняване, храна, както и за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта. Препоръчително е да си направите застраховка за пътуване, но разходите за това няма да бъдат покрити от бюджета на проекта.
Пътните разноски ще бъдат възстановени след събирането на вашите документи за пътуване, при условие, че участниците използват най-евтините начини на транспортиране и предоставят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети от първа класа няма да бъдат възстановени.

Моля, пазете и бордните карти от полетите си.
Забележка !!! Моля, направете копията (по-добро сканиране или снимки) на вашите билети и фактури преди да дойдете в Испания и ни изпратете всички ваши документи за пътуване на адрес:
opportunityyproject@gmail.com
веднага след като ги закупите. Ако имате билети и фактури, уверете се, че сте изпратили и двете.
Не можете да закупите билет или да направите пътни разходи без разрешение от организаторите. Еразъм+ поема до 270 Е от пътните разходи на участник от България.

За възстановяване на финансовите средства, трябва да ни изпратите всички оригинални документи:

• фактури, • електронни билети, • доказателство за плащане (ако плащате в брой, трябва да ни изпратите разписката, но ако плащате онлайн, трябва да ни изпратите банковото извлечение)
Силно ви препоръчваме да купите полети, които имат възможност да извършвате онлайн чекиране, и по този начин ще можете да ни дадете бордните карти за връщане, преди да се върнете в България , без да се налага да ни изпращате по пощата.Разбира се, ако за вашата авиокомпания не е възможно, вие все още трябва да ни изпратите бордните карти по пощата след проекта.

Много е важно да имате всички ваши пътни и финансови документи със себе си, в противен случай възстановяването не е възможно!

Не се изисква виза за гражданите на ЕС, участниците ще трябва да имат само валидна лична карта (само за някои държави) или международен паспорт.

Моля, проверете валидността на паспортитеили личните карти преди заминаването - документът трябва да е валиден поне за 6 (шест) месеца.

ПРАВИЛА

От вас се очаква да участвате пълноценно във всички дейности. Неразрешено отсъствие от дейности и семинари няма да бъде разрешено. Наистина бихме оценили енергичното и активното участие.

ЗДРАВНО И ПЪТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Здравната застраховка НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ или не се възстановява от организаторите. Всички участници са задължени да си направят здравна застраховка поотделно или да получат безплатен формуляр E-111 от националното си социално осигуряване, който покрива разходите за медицинска помощ в държавите-членки на ЕС (Европейска здравноосигурителна карта).Пълна информация:
https://www.dropbox.com/s/ppjgdkuolclig3y/INFOPACK%20V.2%20Opportunity%20youth%20Exchange.%20Portugal.pdf?dl=0
Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/4yb1t9buf1dfzu5/APP%20form%20Opportunity.xlsx?dl=0
Моля, изпратете апликационната форма на info@bulsport.bg до 10.05.2017 г.