Партньорски проекти

Бъди доброволец за 6 месеца в сърф училище в Португалия
13.04.2017 г.
Проект: EUROPEAN SURFING VOLUNTEER
Дати на проекта: 15-05-2017 до 15-11-2017
Свободни места: Едно

Резюме:

Доброволецът ще развие, в зависимост от личните си умения и знания, активности които ще се реализират в подкрепа на сърф клуб Surf Clube de Viana, както и ще спомогне за реализацията на планираните за 2017 събития на клуба. Ще отговаря за мониторинг, изпълнение и развитие на ежедневните дейности в клуба, като същевременно ще получи и чуждо езиково обучение (Португалски език).

Дейности

Логистика и администрация на изпълнението на разнородни дейности (уроци по сърф, спортни стажове, спортни събития, адаптирани сърф проекти, младежки обмени, морски и спортен туризъм, университетски събития, които сърф клубът вече е планирал за 2017 година). Един ден от седмицата, задълженията на доброволеца ще бъдат в APPACDM, партньорска организация на сърф клуба, който отговаря за развитието на хора с увреждания и ще подпомага физическата активност на резидентите. Доброволецът ще участва и в кампания за промотиране на доброволчеството в клуба по сърф и ще подпомага изпълнението на Програма за мениджмънт на доброволци, предоставяйки информация за възможностите за доброволчество в организацията (ползи, права, задължения при Европейска доброволческа служба и други доброволчески възможности, подкрепа за поддръжката на блог “Blue Shark” с цел споделяне на опит и информация за провежданите дейности, провеждане на интервюта и подготовка на текстове, които да спомогнат за научаването и подобряването на знанията по португалски език).

Изисквания

Автономност, креативност, отговорност и организационни умения, комуникативност, целенасоченост, емпатия, гъвкавост, инициативност, интерес и мотивация в сферата на спорта и туризма, както и в сферата на работата с млади хора.

Профил

Доброволецът трябва да демонстрира интерес да научи нов език, да бъде отворен да открие една нова култура и да подпомогне развитието на дейностите на Surf Clube de Viana. Полезно ще бъде да има необходимост да докаже своите персонални силни и слаби страни, както и да открие нови възможности и желание да намери нови приятели. Показвайки интерес в чуждите култури на този етап от живота си ще спомогне за правилни решения и в бъдеще както в личен, така и в професионален план. Легитимна възраст на доброволеца: между 18 и 30 години.

Основни условия

Доброволецът ще работи 33 часа на седмица и ще има 2 свободни дни, като голяма част от работните дейности ще бъдат през почивните дни, което ще бъде компенсирано с почивка в два последователни дни през седмицата по взаимно съгласие между доброволеца и посрещащата организация. Освен тях, доброволецът ще разполага с два допълнителни почивни дни на месец, които ще бъдат според неговите интереси и нужди. Сърф клуб SCV ще предостави настаняване на доброволеца (първите две седмици в Сърф център, след това в апартамент във Viana do Castelo), изхранване (ще бъдат предоставени на доброволеца средства за закупуване на храна и ще му бъде осигурен обяд от страна на организацията, когато има целодневни дейности в сърф клуба (често случващо се)), месечна субсидия (джобни средства от 100 евро на месец, които ще бъдат изплащани в началото на всеки месец), пътни разходи в размер на 350 евро, които ще бъдат възстановени при пристигане. Всички посочени суми са заложени във финансовата рамка на Европейска доброволческа служба (програма Еразъм+) и не подлежат на промени.

Обучение

Сърф клуб SCV ще осигури участието на доброволеца в обучение при пристигане и междинна оценка (осигурени от страна на Националната агенция Еразъм+ - Португалия). По време на дейностите, доброволеца ще получи подкрепа и менторство за всяка дейност, която трябва да извършва. Ще бъде осигурен езиков курс по време на целия срок на доброволческата дейност. Всяка седмица ще бъдат провеждани срещи с ментора за предоставяне на подкрепа в интеграцията на доброволеца в организацията и дейностите. За оценка на научените знания и умения за бъде издаден Youthpass сертификат. По време на доброволческата дейност ще бъдат усвоени множество знания и умения, които могат да послужат за бъдещо професионално и личностно развитие в бъдеще. Ще бъде осигурена застраховка за целия период на мобилността.

Допълнителна информация

Основните дейности ще се провеждат в Център за върхови постижения на SCV, като доброволецът ще придружава екипа на клуба в национални събития, семинари и други подходящи събития.

Информация за клуба: WWW.SURFINGVIANA.COM
Срок за кандидатстване: 23/04/2017
Пълен информационен пакет: https://www.dropbox.com/s/8iilojgya55wq8y/European%20Surfing%20Volunteer%20-%20Info%20Pack.pdf?dl=0
Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/vsv9w81z46ntf7i/ApplicationFormEVSPortugal.docx?dl=0
Заб. Моля да изпратите попълнена апликационна форма на адрес info@bulsport.bg в посочения срок, заедно с актуална снимка.


Забележка:
Мобилността е с наближаващ срок за започване, което означава, че при постъпила подходяща кандидатура се приема правилото "първи по време, първи по право".

Партньор от България: Асоциация за развитие на българския спорт – акредитирана организация по Европейска доброволческа служба. Информация за Европейска доброволческа служба: https://europa.eu/youth/eu/article/46/882_bg