Партньорски проекти

Кандидатствай за участие в проект YAIS
06.04.2017 г.
Youth Active improving society through non-formal skills growing in values: Volunteering to enjoy in a healthy and helpful pastime (ERASMUS+ KA1) е младежка мобилност, която ще се състои в Испания през септември 2017.
Целта на обмена е да се запознаят участниците с алтернативите на заседналия начин на живот и възможността за използване на свободното време по много други начини от това да бъдат пред мобилните устройства. С този обмен, ние имаме за цел да повишим мотивацията за участие във физическа активност, да покажем забавни физически активности, които могат да се прилагат в ежедневието. Ще се запознаем и с темата за доброволчеството, която спомага на младите хора да развият качества и умения, които ще са им полезни в бъдещото им развитие. Възможността да обменят идеи и опит межди 9те участващи в обмена държави ще бъде изключително полезна за разбиране на различните култури в Европа и ще спомогне за повишаване на Европейската идентичност на участниците.

Кога:
04-13 Септември 2017

Къде:
Hotel Rural Terrablanca, Villablanca, Spain. (http://www.hotelruralterrablancaandalucia.com/)

Кой:
5 участници от всяка държава – 4 младежи на възраст 18 – 30 години + 1 лидер (без лимит на възрастта)

Участващи държави:
България, Литва, Словакия, Унгария, Германия, Латвия, Португалия, Италия и Испания

Пътни разходи и настаняване:
Пътните разходи на участниците ще бъдат възстановени до 360 евро в рамките на условията на програма Еразъм+. При по-висока стойност на пътните разходи от заложените в условията на програмата, разликата се доплаща от всеки участник. Разходите за настаняване и изхранване на участниците ще бъдат поети от страна на организаторите в Испания.

Срок за кандидатстване:
05/07/2017

Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/h00xl3aoiv1chmn/YAIS%20Infopack.docx?dl=0

Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/tf7n0z1lg0xn6a4/ApplicationFormYAIS.docx?dl=0
Заб. Моля да изпратите попълнена апликационна форма на адрес info@bulsport.bg в посочения срок.

Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".