Партньорски проекти

Обучителен курс Основи на груповата динамика и процес на фасилитиране
25.02.2017 г.
Този обучителен курс се организира базиран на необходимостта от развитие на уменията за провеждане на обучения в сферата на неформалното обучение, подобряване на груповата динамика по време на такива събития и създаване на най-високо ниво на процесите на фасилитиране на разнородни групи. Обучението ще се проведе в Корсика, Франция, в периода 08 – 16 ноември 2017.
Целите на този проект са да се усъвършенстват уменията на бъдещите фасилитатори и обучители и подобряването на качеството на работа по проекти, финансирани по програма Еразъм +. Също така, идеята е да се разработи европейска мрежа за участниците да създават свои собствени проекти след това обучение.

Дейности:
Свързани с дейности на открито, спортни дейности, нощувки сред природата, уъркшипове и обратна връзка от страна на участниците.

Работен език:
Английски език

Конкретни цели на проекта:
 • Развитие на емоционалната интелигентност, увереността, познанието и активното слушане;
 • Разбиране на позицията на обучител/фасилитатор, емоционалното включване и отдалечаване от групата;
 • Развитие на технически умения, лидерство, мениджмънт на емоциите и управление на конфликти;
 • Развитие на социални умения като уважение, честност, комуникация, споделени ценности и промотиране на различията;
 • Промотиране на програма „Еразъм+”.

Участници:
Общ брой: 23 участника, участници от България: 3 души

Профил на участниците:
Няма възрастова граница, проекта е съсредоточен върху младежки работници с опит в сферата на младежката работа и с желание да се развиват като обучители и фасилитатори.

Участниците трябва да бъдат готови да:
 • вземат участие във всички фази на проекта, както и да поддържат връзка с групата след приключване на мобилността;
 • проведат уъркшоп по време на мобилността;
 • предоставят кратък отчет след приключване на мобилността;
 • заплатят на място в Корсика такса участие от 55 евро на човек.

Разходи:
Покриват се всички разходи за настаняване и изхранване. Пътни разходи се покриват в размер до 275 евро на човек.

Кандидатстване:
 • Срок за кандидатстване: 05/07/2017
 • Апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeyLQSniCy1O3rgaFbdCdHdqRaLp_GQ6tw1fGm9U83OhwylA/viewform?c=0&w=1
 • Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/xspjyhcjubgufbs/InfoLetterTC.pdf?dl=0
 • Предварителна програма: https://www.dropbox.com/s/ukzkepm1wxwlhzv/ProgramDraft_TC.png?dl=0Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".