Партньорски проекти

Кандидаствай за участие в проект Следващата стъпка към здрава Европа
21.05.2015 г.
"Следващата стъпка към здрава Европа" е младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +". Проектът ще се реализира през есента на 2015 г. в Закопане.
Участниците ще бъдат от 4 европейски държави: България, Кипър, Литва и Полша, като общия им брой е 34 младежи. Основна тема на обмена ще бъде свързана с промоция на здравето, особено в областта на правата на пациентите. По време на 9 – те работни дни на обмена, участниците ще се научат как да се изгради и въведе здравно обучение сред местната общност, в която живеят (за тази цел те ще използват компютърни умения). Те ще споделят своите знания за оказване на първа помощ при форсмажорни обстоятелства. Всички дейности ще бъдат предвидени чрез неформални методи за работа. Като резултат участниците ще подготвят кодекс на правата на пациентите и ще го популяризират след обмена в местната си общност. Друг ефект от обмена ще бъде мисловната карта на проекта, който ще се готви всеки ден по време на ежедневната оценка и в крайна сметка тя ще покаже всеки аспект от здравето, който е свързан с настоящия проект.

Участници:
 • 8 участника от България, Кипър и Литва
 • Възраст: 18-25 години
 • Баланс: 50:50 мъже - жени

Дати и локация
 • 20-28 Септември 2015
 • Murzasichle (близо до Zakopane)
 • Настаняване: “U Tośki” - http://www.utoski.pl/

РАЗХОДИ
 • На участниците се поемат разходите по настаняване и изхранване по време на събитието;
 • На участниците ще бъдат възстановени на място транспортни разходи в размер на до 120 евро

За участие в обмена:
Изпратете ни три имена, дата на раждане и кратка мотивация защо искате да участвате на info@bulsport.bg

Срок за кандидатстване:
30 Юни 2015

Подготовка
 • Подгответе кратко упражнение за разгряване, което да представите по време на обмена;
 • Междукултурни вечери – подгответе кратка презентация на държавата си, нека бъде креативна
 • Първа помощ - подгответе презентация/упражнение как да се помага на хора в нужда. Имайте предвид ситуации като: инфаркт, хипотермия, прилошаване и другиПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Ден 1
Пристигане на участниците, настаняване. Официално откриване, парти за добре дошли.

Ден 2
Основни правила, страхове, очаквания & предизвикателства
"Медицинско" парти

Ден 3
Да насърчим европейската здравноосигурителна карта!
презентация, оценка, мисловна карта
Междукултурна вечер

Ден 4
Как да се изгради здравна кампания?
Въпросник с права на пациента
Междукултурна вечер

Ден 5
Въпросник с права на пациента - приложение и възможности
Междукултурна вечер

Ден 6
Отдаване на първа помощ - уъркшоп и презентации, работа по групи
Междукултурна вечер

Ден 7
Работа е вкипи - Кодекс на пациента, Здравна кампания

Ден 8
„Тествай знанието си”
Финална оценка, получаване на сертификати Youthpass
Парти за сбогуване

Ден 9
Отпътуване на участниците