Партньорски проекти

Кандидатствай за участие в проект ETS Lab
12.05.2015 г.
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по програма Еразъм +.

В резултат на няколко проекта, свързани с темата, реализирани по проограма Младежта в действие през 2012 - 2014 г., някои от участниците и партньорските организации осъзнаха необходимостта от този проект, който се стреми към подобряване на качеството и разнообразието на работата с младежи и младежките проекти в Европа чрез развитие на специфична методология за образование чрез спорт (ETS).

С оглед на тази цел конкретните дейности ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики в ETS, идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие, експериментиране и разработване на нови методи на ETS, разпространение на новите разработени методи (напр упражнения, образователни дейности и т.н.). Семинарът има за цел и да допринесе за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и да разшири възможностите на организациите в гражданския сектор в областта на младежта да насърчават европейското сътрудничество и взаимното разбирателство между младите хора в различните страни.
ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ
Обучение чрез спорт (ETS) Лаборатория - Семинар

Коалиция от седем международни сътрудничещи партньори търси участниците за 7 дневен семинар (включително пристигане и заминаване), който ще се проведе в периода 29 юни - 05 юли в Будапеща в Holiday Beach Hotel **** (Római част). Семинарът ще бъде домакин на експерти от Португалия, Румъния, Италия, Великобритания, България, Франция и Унгария, като всяка страна ще има по 4 участника.

Цели на семинара:
 • обмен на опит и добри практики в ETS;
 • идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие (напр значение на анализа, въпроси на самооценката.);
 • експериментиране и разработване на нови методи за ETS;
 • записване и разпространение на новите методи (напр упражнения, дейности и т.н.), разработени.

Профил на очакваните участници:
 • Поканата е насочена към обучители, учители, работещи с младежи и спортни треньори между 22-40 години, които:
 • имат добро разбиране за образование чрез спорт,
 • имат богат опит в неформалното образование за и с младите хора или в спорта за всички,
 • имат опит в използване на спорта като инструмент за развиване на социални умения на младите хора,
 • са готови и мотивирани да участват в учебната дейност по време на семинара и след неговото приключване
 • говорят свободно английски език,

  • Приоритет ще се дава на кандидати, които вече са били въвлечени в един от европейските образователни дейности на общността ETS, било то на обучение на обучители или други курсове за обучение във връзка с спорта като инструмент за социална промяна в Европа.

Такса участие: 40 евро на човек
Покриват се всички разходи за настаняване и храна на участниците
Покриват се пътни разходи в размер на 275 евро на човек

Ако проявявате интерес, кандидатствайте тук: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/education-through-sport-ets-laboratory-seminar.4975/

 • Срок за кандидастване: 25 май 2015 г. Избраните участници ще бъдат уведомени до 31 май 2015.