Партньорски проекти

АРБС партньор в проект ETS Lab
30.04.2015 г.
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по програма Еразъм +.
В резултат на няколко проекта, свързани с темата, реализирани по проограма Младежта в действие през 2012 - 2014 г., някои от участниците и партньорските организации осъзнаха необходимостта от този проект, който се стреми към подобряване на качеството и разнообразието на работата с младежи и младежките проекти в Европа чрез развитие на специфична методология за образование чрез спорт (ETS).

С оглед на тази цел конкретните дейности ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики в ETS, идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие, експериментиране и разработване на нови методи на ETS, разпространение на новите разработени методи (напр упражнения, образователни дейности и т.н.). Семинарът има за цел и да допринесе за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и да разшири възможностите на организациите в гражданския сектор в областта на младежта да насърчават европейското сътрудничество и взаимното разбирателство между младите хора в различните страни.Партньорски организации

  • Asociatia D.G.T. Румъния
  • A.S.D. Balon Mundial ONLUS Италия
  • Асоциация за развитие на българския спорт България
  • Union Française des Oeuvres Laïques d\'Education Physique France Франция
  • Associação Juvenil da Linha de Cascais Rota Jovem Португалия
  • clubsportnl Великобритания