Партньорски проекти

АРБС партньор в проект Следващата стъпка към здрава Европа
24.04.2015 г.
"Следващата стъпка към здрава Европа" е младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +". Проектът ще се реализира през есента на 2015 г. в Закопане.
Участниците ще бъдат от 4 европейски държави: България, Кипър, Литва и Полша, като общия им брой е 34 младежи. Основна тема на обмена ще бъде свързана с промоция на здравето, особено в областта на правата на пациентите. По време на 9 – те работни дни на обмена, участниците ще се научат как да се изгради и въведе здравно обучение сред местната общност, в която живеят (за тази цел те ще използват компютърни умения). Те ще споделят своите знания за оказване на първа помощ при форсмажорни обстоятелства. Всички дейности ще бъдат предвидени чрез неформални методи за работа. Като резултат участниците ще подготвят кодекс на правата на пациентите и ще го популяризират след обмена в местната си общност. Друг ефект от обмена ще бъде мисловната карта на проекта, който ще се готви всеки ден по време на ежедневната оценка и в крайна сметка тя ще покаже всеки аспект от здравето, който е свързан с настоящия проект.

„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор на проекта и ще изпрати български участници.
Условия за кандидатстване за участие в обмена ще бъдат публикувани съвсем скоро на www.bulsport.bg.